فضاسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم(ص)
فضاسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم(ص)

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم (ص) معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز با بنر و پرچم های عزاداری فضاسازی شد. به گزارش شهریار، در این عملیات امور ارتباطات منطقه ۸ اقدام به نصب بنرهای تسلیت در سطح حوزه کرده و با فضاسازی منطقه منجر به افزایش فضای مذهبی در […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم (ص) معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز با بنر و پرچم های عزاداری فضاسازی شد.

به گزارش شهریار، در این عملیات امور ارتباطات منطقه ۸ اقدام به نصب بنرهای تسلیت در سطح حوزه کرده و با فضاسازی منطقه منجر به افزایش فضای مذهبی در معابر منطقه تاریخی فرهنگی شهر شد.

 شهرداری منطقه ۸ به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اقدامات متعددی در راستای فضاسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی شهر انجام داده که شامل بنرها و پرچمهای عزاداری و … است.