برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است
برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است

شهردار شیراز در هفتادمین صحن علنی شورای شهر گفت: برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است از این رو در تهیه و تدوین آن از نظرات نخبگان و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیشین استفاده شده است. 🔹شهردار شیراز در هفتادمین صحن علنی شورای شهر […]

شهردار شیراز در هفتادمین صحن علنی شورای شهر گفت: برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است از این رو در تهیه و تدوین آن از نظرات نخبگان و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیشین استفاده شده است.

🔹شهردار شیراز در هفتادمین صحن علنی شورای شهر گفت: برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است از این رو در تهیه و تدوین آن از نظرات نخبگان و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیشین استفاده شده است.

🔹به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور در جلسه تقدیم برنامه پنج ساله سوم شهرداری شیراز (۱۴۰۲-۱۳۹۸) با بیان اینکه این برنامه با لحاظ شرایط اقتصادی جاری کشور و محدودیت های مدیریت یکپارچه شهری تدوین شده است، افزود: برنامه پنج ساله سوم شهرداری برای چهار شرایط متفاوت درآمدی و اقتصادی پنج ساله آینده شامل خیلی بدبینانه به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان، بدبینانه، میانه و خوش بینانه به میزان ۲۷ هزار میلیارد تهیه و تنظیم شده است.

🔹وی با بیان اینکه لایحه برنامه پنج ساله شهرداری شیراز در محورهای فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد شهری، محیط زیست و سلامت، کالبدی و حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری تنظیم شده است، گفت: در این برنامه از سطح راهبرد تا انجام پروژه برنامه ها تدوین و طبق آن کلیه پروژه های حوزه های مختلف شهری مشخص شده است که پس از تصویب شورای شهر عملیاتی خواهند شد.

🔹مهندس اسکندرپور در صحن علنی شورای شهر، زیست پذیر کردن شیراز را هدف برنامه پنج ساله سوم شهرداری شیراز دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر علاوه بر کسب درآمد نیازمند مشارکت شهروندان هستیم چون سنگ بنای برنامه پنج ساله بر مبنای مشارکت همشهریان قرار گرفته و مبنای برنامه دستیابی به دو اصل ارتقای کیفیت زندگی و رضایت مندی شهروندان همسو با شعار 《شهر پایدار و زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر》است. همچنین در این برنامه سازوکارهای لازم برای مشارکت شهروندان است چون مدیریت شهر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

🔹شهردار شیراز اتکا بر ارزش ها و قابلیت های شیراز را یکی از نقاط قوت این برنامه دانست و افزود: برنامه پنج ساله سوم شهرداری در بخش های مختلف قابلیت پایش و سنجش را دارد و می توان آن را در سطوح مختلف ارزیابی کرد. این ویژگی از جمله تفاوت های برنامه پنج ساله سوم با برنامه های پیشین است.

🔹مهندس اسکندرپور با انتقاد از اینکه شیراز طی سال های گذشته به صورت متناسب توسعه پیدا نکرده است، اظهار کرد: در تدوین برنامه پنج ساله تلاش کردیم با در پیش گرفتن رویکرد عدالت اجتماعی به مناطق کمتر توسعه یافته شهر توجه کنیم و با نیازسنجی، اولویت مناطق مختلف شهری در زمینه های فرهنگی، ورزشی، حمل و نقل و … را مشخص و بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.

🔹وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هوشمندسازی فرایندها و ماموریت های سازمانی شهرداری شیراز از مهمترین محورهای برنامه پنج ساله سوم است، اضافه کرد: حفظ احترام و تکریم ارباب رجوع و شهروندان نیازمند اجرای شهرداری الکترونیک و استقرار فرآیندها به جای اشخاص است. در این راستا تلاش داریم در پایان این برنامه تمام مراحل صدور پروانه ساختمانی هوشمند و الکترونیکی شود.

🔹شهردار شیراز ضمن تشریح رویکردهای حوزه حمل و نقل در برنامه پنج ساله شهرداری شیراز عنوان کرد: با توجه به شعار انسان محوری مجموعه مدیریت شهری درصدد گسترش فضای حرکت و تردد روان شهروندان در شهر هستیم از این رو توسعه حمل و نقل عمومی، خطوط مترو، خطوط BRT، تراموا و خطوط ویژه دوچرخه سواری در دستور کار قرار گرفته است.

🔹مهندس اسکندرپور خطاب به اعضای شورای شهر با تاکید بر اینکه در تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری شیراز تلاش کرده ایم به گونه ای عمل کنیم که این برنامه اجرایی باشد و با اجرای فرایند کاهش هزینه ها و افزایش درامد ها شاهد افزایش درامد پایدار باشیم، گفت: تدوین سند نظام جامع ارزیابی عملکرد در همه بخش های شهرداری و ارتقای کیفیت اجرای پروژه ها در طول این برنامه در اولویت است. همچنین زیست پذیری، شفافیت، کاهش نابرابری، توسعه عدالت محوری و حرکت به سوی حکمروایی خوب شهری از اهداف این برنامه است که پس از تصویب در شورای شهر و ابلاغ آن به شهرداری، گام مثبتی در جهت توسعه آینده شیراز است.

✅ @armanshahr_96