پیکر شهردار اسبق تهران تشییع شد
پیکر شهردار اسبق تهران تشییع شد

پیکر محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی و شهردار اسبق تهران صبح امروز از مسجد امام صادق(ع) میدان فلسطین تا خیابان ولیعصر تشییع شد. پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله موحدی کرمانی، پیکر آن مرحوم از مقابل مسجد امام صادق (ع) تا خیابان ولیعصر تشییع شد.

پیکر محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی و شهردار اسبق تهران صبح امروز از مسجد امام صادق(ع) میدان فلسطین تا خیابان ولیعصر تشییع شد.

پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله موحدی کرمانی، پیکر آن مرحوم از مقابل مسجد امام صادق (ع) تا خیابان ولیعصر تشییع شد.