معاون عمرانی وزیر کشور: پرورش قوه خیال و آماده شدن برای نقش آفرینی های بزرگ در آینده آرمان های اصلی شهر دوستدار کودک است
معاون عمرانی وزیر کشور: پرورش قوه خیال و آماده شدن برای نقش آفرینی های بزرگ در آینده آرمان های اصلی شهر دوستدار کودک است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم اختتامیه نشست تخصصی و دوره آموزشی شهردوستدار کودک در اصفهان، پرورش قوه خیال کودکان و آماده شدن برای نقش آفرینی در آینده را از آرمان های اصلی شهر دوستدار کودک برشمرد و گفت: پایه این شهرها در آینده نگری است و این مبحث […]

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم اختتامیه نشست تخصصی و دوره آموزشی شهردوستدار کودک در اصفهان، پرورش قوه خیال کودکان و آماده شدن برای نقش آفرینی در آینده را از آرمان های اصلی شهر دوستدار کودک برشمرد و گفت: پایه این شهرها در آینده نگری است و این مبحث تنها به یکسری موضوعات مرتبط با شهرسازی محدود نمی شود.

🔸 آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که غروب پنجشنبه ۲۷دی در مراسم اختتامیه نشست تخصصی و دوره آموزشی شهردوستدار کودک در اصفهان سخن می گفت، اظهار کرد: نیروی انسانی بزرگترین ثروت در شهرهای آینده نگر است و اگر در این شهرها از در دوستی با کودکان بر می آیند، به این دلیل است که بدنبال شهری آینده دار هستند.

وی افزود: دوستی با کودک در این شهرها تعاملی ۲طرفه میان شهر و کودک می باشد، شهر به شکوفا شدن استعدادهای کودک توجه دارد و کودک به شهر به عنوان بستر زندگی آینده خود فکر می کند و این فکر کردن ها، آینده شهر را پایه ریزی می نماید؛ بنابراین شهر دوستدار کودک، شهری آینده دار است.

🔸 جمالی نژاد اضافه کرد: شهر دوستدار کودک، یک عامل واسط میان مدیران شهر، والدین، شهروندان و نخبگان از یک سو و کودکان از سوی دیگر است و در نتیجه کودک در این شهر یک مخاطب منفعل و تماشاگر صرف نیست و در حقیقت بازیگر اصلی است زیرا در حال آماده شدن برای نقش آفرینی در کارهای بزرگ آینده است.

وی با بیان اینکه مقوله توسعه پایدار با شهر دوستدار کودک ارتباط زیادی دارد، تصریح کرد: پایه این شهر در آینده نگری است و تنها به یکسری موضوعات مرتبط با شهرسازی و طراحی شهری محدود نمی شود.

جمالی نژاد افزود: اصل مهم در شهر دوستدار کودک، تربیت انسان های بزرگ برای آینده کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین آرمان های شهر دوستدار کودک، پرورش قوه خیال کودکان و کار بر روی استعدادهای خلاق و نوآور آنهاست، تصریح کرد: بنابراین خیال انگیز شدن شهر برای کودکان اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: شهر اصفهان در قرن های گذشته، در برخی موضوعات در دوران خود سرآمد بود و شاهدیم که کودکان آن دوران این شهر انسان های خلاق و نوآوری شدند.

🔹 جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به مرور خاطره ای از دوران شهرداری خود در اصفهان پرداخت و گفت: چند سال قبل که نماینده صندوق ملل متحد(یونیسف) برای بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک به اصفهان آمده بود از اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته توسط خیران و مسوولان یکی از خیریه های این شهر بسیار متعجب شد و این در حالیست که در شهرها و حتی روستاهای کشور مصادیق این انسانهای عاشق همنوع دوست دوست که با گوشت و پوست خود در حال کمک به کودکان هستند، فراوان یافت می شود.

وی با بیان اینکه شاخصه های شهر دوستدار کودک در کشورمان بسیار زیاد است، افزود: نمونه های این انسانها که عاشق کمک به همنوع هستند، ریا نمی کنند و حضورشان در جمع ها بسیار کمرنگ است در کشور بسیار زیاد است ولی اشکال عمده در ما مدیران است که این شاخص ها و ایثارها و دلسوزی های آنها را نتوانسته ایم بخوبی به جامعه معرفی کنیم.

وی ضمن قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان در معرفی خود به عنوان شهر دوستدار کودک، ابراز امیدواری نمود که بدنبال اصفهان شهرهای دیگری نیز که دارای شاخصه های شهردوستدار کودک هستند به عنوان دوستدار کودک معرفی و کشور ما هم به عنوان کشور دوستدار کودک به جهانیان معرفی شود.

جمالی نزاد همچنین از مسوولین صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) که با همکاری شهرداری اصفهان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زمینه برگزاری نشست تخصصی و دوره آموزشی برای ارایه الگوهای شهر دوستدار کودک به شهرداری ها و شوراهای مراکز استان را فراهم نمودند، ابراز امیدواری نمود که با اجرایی شدن مفاد دستورالعمل شهر دوستدار کودک و بهره گیری مطلوب از مباحث آموزشی ارایه شده، الگوهای اجرایی مربوط به شهرهای دوستدار کودک در شهرهایی که به این نشست دعوت شدند اجرایی شود و سایر شهرداری ها و شوراها با الگوبرداری از این اقدامات، فعالیتهای حمایتی و برنامه ریزی مربوط به حوزه کودکان در شهر را در دستورکار قرار دهند.

 

  • نویسنده : آرمانشهر
  • منبع خبر : آرمانشهر