ابتکار جدید شهردار جوان: زمان سنج به جای کلنگ
ابتکار جدید شهردار جوان: زمان سنج به جای کلنگ

  امروز عملیات اجرایی تقاطع روگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد. این تقاطع از جمله تقاطع هایی است که در برنامه مشهد ۱۴۰۰ وجود داشت. در این برنامه ۱۰ الی ۱۲ پروژه از جمله این تقاطع در برنامه کاری شهرداری مشهد قرار دارد. 🔹امروز در زمان آغاز عملیات این پروژه به جای کلنگ زنی […]

 

امروز عملیات اجرایی تقاطع روگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد. این تقاطع از جمله تقاطع هایی است که در برنامه مشهد ۱۴۰۰ وجود داشت. در این برنامه ۱۰ الی ۱۲ پروژه از جمله این تقاطع در برنامه کاری شهرداری مشهد قرار دارد.

🔹امروز در زمان آغاز عملیات این پروژه به جای کلنگ زنی و پاره کردن روبان، شهردار جوان مشهد دکمه آغاز به کار زمان سنج و روزشمار را فشار داد تا تمامی شهروندان بتوانند بر کار شهرداری نظارت کنند و پیشرفت پروژه را بر اساس زمان بندی آن بسنجند.

🔹در گذشته در بسیاری از پروژه ها مردم نمی دانستند کار چه زمانی به پایان می رسد، اما با تدبیر جدید مدیریت شهری با نصب زمان سنج در پروژه ها اقدام جدیدی انجام شد.