وضعیت شوراها کارآمد و قابل قبول نیست/   شوراها باید تبدیل به پارلمان‌های محلی شوند
وضعیت شوراها کارآمد و قابل قبول نیست/   شوراها باید تبدیل به پارلمان‌های محلی شوند
نماینده مردم تهران با اشاره به تجربه فعالیت چند دوره‌ شوراهای اسلامی و ناکارآمدی آنها در مدیریت شهری، گفت: با اصلاح قانون انتخابات شوراها، شوراها باید نقش پررنگ تری در مدیریت شهری پیدا کنند و به پارلمان محلی تبدیل شوند.

به گزارش آرمانشهر مالک شریعتی نیاسر با تاکید بر تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: تجربه چند دوره فعالیت شوراهای اسلامی نشان داده که این فرایند و سیستم کنونی کارآمد نبوده و باید اصلاح شود. پیشتر موضوع تشکیل کمیسیون ملی انتخابات برای نظارت بر انتخابات شوراها مطرح بود تا به عنوان یک مجموعه فراقوه ای بر انتخابات شوراها نظارت کند البته این موضوع جدای از از بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است اما در حد پیشنهاد باقی مانده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تشکیل کمیسیون ملی انتخابات از بروز تعارض منافع جلوگیری می‌کند و مانع اتخاذ تصمیم‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی می‌شود.

شریعتی نیاسر معتقد است: با اصلاح قانون انتخابات شوراها، شوراها باید نقش پررنگ تری در مدیریت شهری پیدا کنند و به پارلمان محلی تبدیل شوند. شوراها باید مسائل محلی و موضوعات مرتبط با شهرداری‌ها را دنبال کنند تا مجلس هم بتواند موضوعات کلان و ملی را پیگیری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط فعلی نمایندگان در حوزه های انتخابیه مختلف درگیر مسائل محلی، شهری و روستایی خود هستند در حالی که شوراها مرجع پیگیری این موضوعات بوده و نمایندگان مجلس باید با تسهیل امور ملی زمینه تقویت فعالیت شوراها را فراهم کنند./ خانه ملت