محمد جواد حق شناس : تامین رضایت شهروندان بزرگ ترین علت حضورم در شورای شهر بود
محمد جواد حق شناس : تامین رضایت شهروندان بزرگ ترین علت حضورم در شورای شهر بود
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سابقا در یک تصمیم غیر کارشناسی و بدون منطق تعداد اعضای شورالی شهر را از 31 نفر به 21 نفر کاهش دادند، این درحالیست که تعداد اعضای شورا باید با جمعیت شهر متناسب باشد. در تهران به ازای 10 میلیون سکنه 21 عضو داریم که یعنی در تهران هر 500 هزار نفر یک نماینده در شورا دارند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر جلسه اینستاگرامی رویکرد فرهنگی شورای پنجم با حضور محمد جواد حق شناس برگزار شد.  وی در این جلسه گفت: اینکه رویکرد شورای پنجم به حوزه فرهنگ و جامعه چگونه است؟ پرسش مهمی است. پیش از آغاز کار شورای پنجم نیز همین دغدغه را داشتم و مهم‎ترین بخش دغدغه‎ام تامین “رضایت شهروندان” بود. این رضایت هم به هر قیمتی نیست، بلکه در حوزه قانون و اختیارات و وظایف است. لذا با توجه به سابقه و فعالیت‎های شغلی و اجتماعی‎ام، از اوایل انقلاب تا بحال برای کیمسیون فرهنگی هدف‎گذاری کرده بودم.  

سهم حوزه فرهنگ از بودجه شهرداری

او در خصوص سهم حوزه  فرهنگی و اجتماعی  در بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران گفت: پنج درصد  بودجه شهرداری تهران در سال جاری  به حوزه فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده شده است. این در حالی است که  در گذشته این بودجه در جای خود استفاده نمی‎شده است و به حوزه‎های دیگر می‎رفته است. جایی استدلال شده بود که حوزه فرهنگ بودجه نمی‎خواهد چراکه باید فرهنگ را آزاد بگذاریم؟!!  این در حالی است که وضعیت فرهنگی و اجتماعی غیر قابل تحمل و نگران کننده است. لذا باید تلاش کنیم که نه تنها کاهش بودجه نداشته باشیم، بلکه سهم حوزه فرهنگی را حفظ کنیم و شاهد تقویت فضاهایی که به آموزشهای شهروندی جوانان  و آینده سازان می پردازند و حفظ و تقویت رابطه شهر با شهروندان باشیم .

انتقاد از کاهش بودجه فرهنگی

حق شناس در ادامه با انتقاد از کاهش بودجه فرهنگی گفت: چطور می شود  در یک حوزه شاهد افزایش بیست و پنج درصدی بودجه باشیم و در حوزه فرهنگ شاهد کاهش بیست و پنج درصدی آن باشیم؟ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه و در خصوص نقش امر فرهنگ سخنان خود را اینگونه ادامه داد: تمام تصمیمات باید مبتنی بر اولویت فرهنگ بر سایر حوزه‎ها باشد چرا که  نمی‎شود در سازمانی فرهنگ جایی نداشته باشد. برای نمونه در حوزه مدیریت پسماند، اگر آموزش فرهنگی نباشد به هیچ عنوان کار پیش نمی‎رود. اما باید توجه کرد که آیا ابزار و زیرساخت لازم برای حوزه فرهنگ وجود داشته ؟ به عنوان مثال امروز می‎بینیم مقاومت در برابر تغییر وجود دارد و مافیایی بر فراز پسماند شکل گرفته است و باید بتوانیم ابزارها و سیاست‎گذاری‎ها را به کار بگیریم تا به هدف غایی مسئله مدیریت پسماند برسیم. 

حق شناس در مورد برنامه سوم پنج ساله توسعه شهر تهران که در شورا به تصویب رسیده نیز گفت: زمینه اجرا شدن این برنامه این بود که پروتکل‎های قانون‎گذاری را طی کند و به برنامه پنج ساله تبدیل شود و بتواند آن سیاست‎ها را به شاخص تبدیل کند. در حوزه فرهنگی و اجتماعی این اتفاق افتاد و در راه برنامه‎های دوم و سوم هستیم و در برنامه سوم به سمت عنصر پایداری فرهنگی پیش رفته‎ایم و برای آن تعیین شاخص کرده‎ایم. همچنین در حوزه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سعی شده است که برنامه‎های اعلامی در قالب برنامه پنج ساله و تعیین شاخص های سطح اول و دوم پیش رفته و به نتیجه برسانیم اما عملیاتی شدن آن کار زیادی می‎برد. باید پیگیر باشیم تا بتوانیم تبدیل این سیاست‎ها را در فضای شهر بینیم. 

در تهران هر ۵۰۰ هزار نفر یک نماینده در شورا دارد

 محمد جواد حق شناس در خصوص ارتباط نمایندگان با شهروندان گفت: باید ارتباط بیشتری با مردم برقرار می‎کردیم و آنان را به مشارکت دعوت می‎کردیم اما باید بگویم یک بخش موضوع به این باز می‎گردد که ساختار شورای شهر متناسب چیده نشده است. او ادامه داد سابقا در یک تصمیم غیر کارشناسی و بدون منطق تعداد اعضای شورالی شهر را از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش دادند. این درحالیست که تعداد اعضای شورا باید با جمعیت شهر متناسب باشد. در تهران به ازای ۱۰ میلیون سکنه ۲۱ عضو داریم که یعنی در تهران هر ۵۰۰ هزار نفر یک نماینده در شورا داریم. در شورا کمیسیون‎هایی داریم که فقط سه نفر عضو دارند که قطعا توان رسیدگی به مسائل را ندارند. ۲۱ عضو در ۶ کمیسیون تقسیم می‎شوند که میانگین هر کمیسیون سه نفر است.