توجه ویژه شهرداری منطقه ۸ به درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده
توجه ویژه شهرداری منطقه ۸ به درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهردار منطقه ۸ تبریز، از توجه ویژه به درآمد های پایدار، در بودجه سال آینده این منطقه تاریخی خبر داد. به گزارش شهریار، رضا جانفشان نوبری، تغییر رویکرد در تامین منابع مالی منطقه را ضروری دانسته و گفت: تامین زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف، نیازمند تامین منابع مالی گسترده و مطمئن […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهردار منطقه ۸ تبریز، از توجه ویژه به درآمد های پایدار، در بودجه سال آینده این منطقه تاریخی خبر داد.

به گزارش شهریار، رضا جانفشان نوبری، تغییر رویکرد در تامین منابع مالی منطقه را ضروری دانسته و گفت: تامین زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف، نیازمند تامین منابع مالی گسترده و مطمئن برای اجرای طرح‌هاست که با حرکت به سمت درآمدهای پایدار می‌توان آن را تامین کرد.
وی افزود: با توجه به قرارگیری شهرداری منطقه ۸ در بافت تاریخی فرهنگی شهر و لزوم حفاظت از هویت تاریخی شهر، در بودجه نویسی سال آتی منطقه ۸ ردیف‌های بودجه ای و درآمدی را به سوی درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی بودجه منطقه به پروانه های ساختمانی و کمیسیون ماده صد هدایت خواهیم کرد.