احمدی نوری سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران شد
احمدی نوری سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران شد
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر در این مراسم وزیر راه و شهرسازی، حسن احمدی نوری را که پیش از این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران بود بعنوان سرپرست این شرکت معارفه نمود و از زحمات مهدی عبوری تقدیر کرد.

همچنین پس از صدور حکم توسط وزیر راه و شهرسازی، طی جلسه ای در شرکت بازآفرینی شهری ایران  و با حضور مجید روستا، سید مسلم سید الحسینی و عباس شفیعی اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران، حسن احمدی نوری سرپرست جدید در محل کار خود حاضر شد.