اجرای طرح حذف زوائد بصری از فضای عمومی منطقه ۴ کرج
اجرای طرح حذف زوائد بصری از فضای عمومی منطقه ۴ کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، حسین دقیقیان در گفتگو با پایگاه خبری کرج امروز؛ عنوان کرد: حذف زوائد بصری از فضاهای عمومی احترام به حقوق شهروندان است که این امر مهم با همکاری و مشارکت بیشتر ساکنین، شاغلین و مالکین با پرسنل خدمات شهری محقق خواهد شد. دقیقیان هدف از اجرای طرح حذف زوائد […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

حسین دقیقیان در گفتگو با پایگاه خبری کرج امروز؛ عنوان کرد: حذف زوائد بصری از فضاهای عمومی احترام به حقوق شهروندان است که این امر مهم با همکاری و مشارکت بیشتر ساکنین، شاغلین و مالکین با پرسنل خدمات شهری محقق خواهد شد.

دقیقیان هدف از اجرای طرح حذف زوائد شهری را افزایش زیبایی بصری و رفاه حال شهروندان در تردد از معابر بیان نمود و بر لزوم ادامه آن تأکید کرد.

وی در پایان از صاحبان واحدهای تجاری و صنوف سطح منطقه خواستار شد تا با رعایت قانون و عدم ایجاد سدمعبر، ضمن احترام به حقوق شهروندی جهت افزایش زیبایی بصری شهر همکاری‌های لازم را داشته باشند.  

منتشر شده در تاریخ ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲