آقازاده استیضاح شد و شهردارماند
آقازاده استیضاح شد و شهردارماند
شهردار ارومیه با وجود استیضاح همچنان شهردار باقی ماند.

به گزارش آرمانشهر ، در جلسه روز شنبه ۲۶ تیرماه شورای شهر ارومیه، مجید آقازاده با حضور اعضای شورای شهر استیضاح شد.

در این جلسه استیضاح، مجید آقازاده حبشی با رای مثبت ۶ عضو شورای شهر تا پایان دوره پنجم شهردار ارومیه باقی ماند.