آسفالت‌تراشی مسیر خیابان عطار نیشابوری به طول ۱۸۰۰ متر
آسفالت‌تراشی مسیر خیابان عطار نیشابوری به طول ۱۸۰۰ متر

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، آسفالت‌تراشی مسیر خیابان عطار نیشابوری به طول ۱۸۰۰ متر، با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در حال انجام است. به گزارش شهریار، در تداوم نوسازی آسفالت‌ کوی، معابر، میدان و خیابان‌های سطح حوزه منطقه ۳ و در راستای فراهم آوردن مسیری ایمن و مناسب و […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

آسفالت‌تراشی مسیر خیابان عطار نیشابوری به طول ۱۸۰۰ متر، با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در حال انجام است.

به گزارش شهریار، در تداوم نوسازی آسفالت‌ کوی، معابر، میدان و خیابان‌های سطح حوزه منطقه ۳ و در راستای فراهم آوردن مسیری ایمن و مناسب و رفع موانع حرکتی برای تردد خودروها، آسفالت مسیر خیابان عطار نیشابوری نوسازی می‌شود.

برای تحقق این کار در حال حاضر عملیات آسفالت‌تراشی با پیشرفت ۱۰ درصد در این مسیر با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه در حال اجرا است.

بعد از اتمام عملیات آسفالت‌تراشی، وسعت ۱۵ هزار مترمربعی خیابان عطار نیشابوری زیرسازی شده و لایه زیرین و لایه رویه هر دو مسیر رفت و برگشت، به شکل اساسی آسفالت‌ریزی خواهد شد.