مشهد میزبان مدیران فرهنگی و هنری کلانشهرها
مشهد میزبان مدیران فرهنگی و هنری کلانشهرها

حث و تبادل نظر پیرامون نقش و کارکرد کمیته فرهنگی کلانشهر ها و ارائه گزارش از برنامه توسعه آموزش شهروندی در کلانشهر مشهد و نیز ارائه گزارش درباره تجارب موفق کلانشهرها در حوزه فرهنگی هنری از محورهای این نشست بود. 🔹این نشست با حضور مرتضی توکلی مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، محمد ابراهیم […]

حث و تبادل نظر پیرامون نقش و کارکرد کمیته فرهنگی کلانشهر ها و ارائه گزارش از برنامه توسعه آموزش شهروندی در کلانشهر مشهد و نیز ارائه گزارش درباره تجارب موفق کلانشهرها در حوزه فرهنگی هنری از محورهای این نشست بود.

🔹این نشست با حضور مرتضی توکلی مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، محمد ابراهیم عمویی دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان اجتماعی, فرهنگی و ورزشی کلانشهرهای تهران، اراک، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، ارومیه، یزد، کرمان، قم و رشت به میزبانی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد برگزار شد.