خود کفایی در تولید گل های فصلی/تولید ۳۲۰ هزار بوته گل نشایی
خود کفایی در تولید گل های فصلی/تولید ۳۲۰ هزار بوته گل نشایی

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: ۳۲۰ هزار بوته گل نشایی و ۱۰ هزار بوته درختچه در ۸ ماهه نخست سال جاری در گلخانه های شهرداری این منطقه تولید شده است.  به گزارش شهریار، اصغر آدی‌بیگ اظهار کرد: ۳۲۰ هزار بوته گل نشایی در طی سه مرحله و ۱۰ هزار بوته […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: ۳۲۰ هزار بوته گل نشایی و ۱۰ هزار بوته درختچه در ۸ ماهه نخست سال جاری در گلخانه های شهرداری این منطقه تولید شده است.

 به گزارش شهریار، اصغر آدی‌بیگ اظهار کرد: ۳۲۰ هزار بوته گل نشایی در طی سه مرحله و ۱۰ هزار بوته درختچه با تلاش مردان سبز و فعال در حوزه فضای سبز شهرداری منطقه در ۸ماهه نخست سال جاری در جنوب غرب تبریز در راستای خودکفایی در تولید و کاهش هزینه ها تولید شدند.

وی با اشاره به اینکه این گل ها در تمامی رفیوژها و فضاهای سبز سطح حوزه کاشت می شوند، گفت: گل های نشائی تولید شده در گلخانه های منطقه شامل گل‌های برگ سفید، ناز فرانسه، ناز صورتی، ناز گوشتی، سدوم، شمعدانی، اختر، استئواسپرموم است.

شهردار منطقه ۷ تبریز همچنین از تداوم تولید گل های فصلی در گلخانه های شهرداری این منطقه خبر داده و افزود: امکان سنجی برای توسعه گلخانه های منطقه صورت گرفته تا با بهره گیری حداکثری از توانمندی باغبانان منطقه، تولیدات گلخانه ای بیش از پیش افزایش یابد.