دریانورد با بیان اینکه فلسفه وجودی تشکیل شوراها انتقال قدرت به مردم است گفت: ارتقاء جایگاه شوراها به توسعه کشور کمک می کند.

ارتقاء جایگاه شوراها به نفع کشور و مردم است

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر سید یعقوب دریانورد نماینده استان هرمزگان و نایب رئیس شورای عالی استان ها، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، با بیان اینکه شوراها به عنوان یکی از نهادهای انتخابی از میان ۳ نهاد انتخابی در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، گفت: این اهمیت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که یک ساحت و شخصیت میانی بین مردم و حکومت بازی می‌کنند و با وجود اینکه از مردم هستند اما بخشی از قدرت حاکمیت را در اختیار دارند. یعنی بخشی از قدرت حکومت با ساز و کاری در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: هرچند این انتقال قدرت ناقص است و می‌تواند با اصلاح قانون و کسب تجربه در طول زمان بیشتر شود و شوراها واقعا به عنوان بخشی از مردم صاحب قدرت شوند و استقلال نسبی داشته باشند. البته منظور از استقلال، استقلال منطقه ای یا قومی یا استانی نیست. بلکه استقلال نهادی است. مانند استقلال شورا در برابر قوه مجریه یا استقلال شورا در برابر مجلس و حتی قوه قضائیه.

دریانورد ادامه داد: در حکومت مدرن و پس از انقلاب مشروطه ما تفکیک قوا را وارد ساختار قدرت در کشور کردیم. به این معنا که قوای اداره کننده کشور مستقل از هم عمل کنند تا بتوانند همدیگر را کنترل کرده و از استبداد جلوگیری کنند. پس از انقلاب علاوه بر قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه یک رکن دیگر که شوراها هستند به ساختار حاکمیت اضافه شد. از این رو لازم است از استقلال هم برخوردار باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: شاید این واگذاری قدرت و بخشیدن استقلال نسبی به شوراها به مذاق بعضی ها خوش نیاید اما ما برای توسعه و پیشرفت کشور نیازمند این اصلاحات و واگذاری گام به گام قدرت به مردم هستیم.

نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان ها، بیان کرد: فلسفه وجودی شوراها همین مسئله است. یعنی انتقال قدرت به مردم که حضرت امام خمینی (ره) هم بر این امر تاکید داشتند و قرآن کریم هم بر این مسئله صحه می‌گذارد که «وأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ». بنابراین نظر دهی تمام ملت ایران در امور کشور قطعا به نفع ماست.

وی اظهار کرد: مسئله بعدی نقش تعیین کننده شوراها است. نهاد شورا اکنون اولین جایگاه مراجعه مردم در شهرهای کوچک و روستاهاست. یعنی از نظر دسترسی مردم شوراها نزدیکترین و سریعترین نهاد هستند. در روستاها که نه تنها اولین نهاد بلکه تنها نهادی است که مردم به آن دسترسی دارند. در غیر این صورت باید به شهرها مراجعه کنند.

نایب رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: از سوی دیگر بخش بزرگی از خدماتی که در شهرها و روستاها  انجام می‌شود به واسطه شهرداری و با نظارت شوراها صورت می‌گیرد. یعنی مدیریت شهری بخش زیادی از خدماتی که شهروندان دریافت می‌کنند را ارائه می‌کند. در صورتی که این مسئله کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.