طرح مدیریت و انتشار داده های شهری در صحن علنی شورای شیراز
طرح مدیریت و انتشار داده های شهری در صحن علنی شورای شیراز
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای شهر شیراز، از ارائه طرح مدیریت و انتشار داده‌های شهری در قالب طرح کمیسیون هوشمندسازی و فناوری به صحن علنی شورا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر لیلا دودمان در شصت و هفتمین نشست کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مصوبات این نشست گفت: مدیریت و انتشار داده های شهری به صورت مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و مقرر شد که موضوع در قالب طرح کمیسیون به صحن شورا ارائه شود.

دودمان افزود: در این نشست همچنین گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از پیشرفت پروژه فیبر نوری ارائه و قرار شد که هفته آینده اعضای کمیسیون هوشمندسازی از پروژه مذکور بازدید کنند. 

قرائت گزارش پیشرفت پروژه هوشمندسازی مراکز تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی دستور کار دیگر این نشست بود که دودمان پس از ارائه گزارش از بازدید اعضای کمیسیون هوشمندسازی از آن پروژه طی یک هفته آینده خبر داد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: در این نشست مصوب شد که هر هفته سازمان حمل و نقل ریلی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارشی از روند اجرای پروژه اینترنت رایگان شهری را در کمیسیون ارائه کنند. 

دودمان یکی دیگر از تصمیمات نشست کمیسیون را اعلام زمان رونمایی از پروژه‌های هوشمندسازی مدیریت بحران در هفت روز آینده از سوی اداره مطالعات بحران شهرداری برشمرد.

مدیریت و انتشار داده های شهری