ضرورت تعیین اولویت‌های برنامه راهبردی شهرداری اصفهان
ضرورت تعیین اولویت‌های برنامه راهبردی شهرداری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدامیر سامع امروز _یکشنبه نوزدهم شهریورماه_ در جلسه جمع بندی نظرات پیرامون برنامه راهبردی پیشنهادی شهرداری اصفهان اظهار کرد: موضوع این جلسه با بازنگری برنامه ۱۴۰۵ و نظام ارزشی حاکم بر برنامه مدیریت شهری در این دوره آغاز شد، اما از یک مسیری، این موضوع […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدامیر سامع امروز _یکشنبه نوزدهم شهریورماه_ در جلسه جمع بندی نظرات پیرامون برنامه راهبردی پیشنهادی شهرداری اصفهان اظهار کرد: موضوع این جلسه با بازنگری برنامه ۱۴۰۵ و نظام ارزشی حاکم بر برنامه مدیریت شهری در این دوره آغاز شد، اما از یک مسیری، این موضوع مطرح شد که خود می‌تواند برنامه چندساله باشد.

وی افزود: براین اساس شورای اسلامی شهر از یک سو باید لایحه برنامه راهبردی شهرداری اصفهان را بررسی و از سوی دیگر باید تعیین راهبردهایی که باید برای تنظیم برنامه ۱۴۰۳ شهرداری اصفهان اولویت پیدا کند، مشخص می‌کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ما حتی اگر یک برنامه کامل مصوب داشتیم، این امکان نبود همه ۱۲۱ راهبرد در برنامه ۱۴۰۳ شهرداری به عنوان کارهای هدف دار انجام می‌دادیم.

وی افزود: برنامه راهبردی پیشنهادی شهرداری به کمیسیون‌های تخصصی هفت گانه شورای اسلامی شهر ارجاع شد وکمیسیون‌ها طی یک ماه گذشته، سلسله جلساتی را با مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه برگزار کردند و مواردی را به عنوان پیشنهاد و اصلاح و ادغام به مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارسال کردند.

سامع خاطرنشان کرد: پس از آن، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر پس از جمع بندی نظرات، برای تصویب به کمیسیون تلفیق می‌فرستد و در نهایت برای تصویب در صحن علنی شورای اسلامی شهر آماده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان قصد دارد از زمان کنونی وارد بحث تنظیم برنامه بودجه ۱۴۰۳ شود، گفت: بنابراین جلسه جمع بندی نظرات برنامه راهبردی شهرداری اصفهان بدین منظور تشکیل شد که اولویت‌های راهبردها که در برنامه راهبردی شهرداری آمده است، مشخص شود و این اولویت‌ها مبنای تنظیم برنامه ۱۴۰۳ شهرداری قرار گیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شورای اسلامی شهر اصفهان این اولویت‌ها را تعیین و برای شهرداری اصفهان مشخص می‌کند تا شاهد باشیم برای سال آینده اقدامات و برنامه‌هایی مطابق این اولویت‌ها و راهبردها تنظیم شود.