راهکارهای اجرایی در جهت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در شهرسازی
راهکارهای اجرایی در جهت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در شهرسازی

راهکارهای اجرایی در جهت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در شهرسازی در این قسمت سعی شده است که اصول کلی پدافند غیرعامل مد نظر قرار گرفته و به طور کلی مباحث اصلی شهرسازی نظیر مکان یابی، کاربری اراضی، عناصر حیاتی شهر، ایمنی شهروندان و … در قالب این اصول به صورت اجرایی و کاربردی مواردی […]

راهکارهای اجرایی در جهت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در شهرسازی در این قسمت سعی شده است که اصول کلی پدافند غیرعامل مد نظر قرار گرفته و به طور کلی مباحث اصلی شهرسازی نظیر مکان یابی، کاربری اراضی، عناصر حیاتی شهر، ایمنی شهروندان و … در قالب این اصول به صورت اجرایی و کاربردی مواردی ارائه شود.

۱٫ مکان یابی:شهرها به لحاظ مکان یابی مورد توجه قرار گیرند همانطور که در بخش تاریخچه دفاعی شهرهای ایران ارائه شد این عامل به عنوان اصلی ترین و مهم ترین عامل کاهش اثرات تهدیدات می باشد.

۲٫ استتار: بسیاری از تاسیسات و حتی کاربری های مهم و استراتژیک را می توان با استفاده از این اصل استتار نمود برای مثال استفاده از فضای سبز در مقابل کاربری های مهم و یا ایجاد بام سبز در آن ها می تواند در استتار و فریب دشمن موثر واقع گردد.

۳٫ اختفا: اقدامات مربوط به اختفا در شهر نیز به نوعی شبیه استتار است برای مثال می توان کاربری های مهم و استراتژیک را به لحاظ نماسازی شبیه کاربری های همجوارشان طراحی کرد تا در مواقع بحرانی تشخیص آن ها با کاربری های همجوارشان مشکل شود.

۴٫ پوشش: پوشش را می توان در همه زمینه ها در قالب استتار و اختفا عناصر مهم شهری و تاسیسات حیاتی در شهر انجام داد.

۵٫ فریب:فریب را می توان در شهر اینگونه اجرایی و کاربردی نمود برای مثال از کاربری های چند منظوره استفاده شود مثلا فضاهای زیرزمینی نظیر ایستگاه های مترو را علاوه بر فعالیت های حمل و نقلی می توان به پناهگاه شهروندان در مواقع بحرانی اختصاص داد و با تجهیز و مقاوم سازی آن ها به خصوص در شهرهای بزرگ و پرجمعیت در کاهش تلفات جانی گام موثری برداشت.

🔹۶٫ پراکندگی: همانطور که در بحث مکان یابی شهر به اهمیت آن اشاره شد در این بخش نیز لزوم پراکندگی کاربری ها و عناصر مهم شهری با استفاده از اصول مکان یابی صحیح آن ها می تواند در مواقع حساس و بحرانی کمک زیادی در کاهش خسارات و از طرف دیگر خدمات رسانی بهتر آن ها ایفا نماید.

۷٫ تفرقه و جابه جایی: امروزه اکثر شهرهای ایران در مورد این اصل با مشکل مواجه است به نحوی که با متمرکز کردن عناصر حیاتی شهر در کنار هم امکان آسیب پذیری آن ها به شدت افزایش یافته است برای مثال بحث هایی که در مورد شهر تهران به عنوان پایتخت وجود دارد فارغ از بحث های سیاسی و … از نظر پدافند غیرعامل بهتر است تا حدی عناصر حیاتی آن به شهرهای دیگر منتقل شود تا در صورت بروز تهدیدات آسیب پذیری کشور کاهش یابد.

۸٫ مقاوم سازی و استحکامات:در این بخش که همواره مورد توجه دست اندرکاران و مهندسان حوزه ساخت و ساز باید قرار گیرد توجه عمده به مقاوم سازی بناهای جاذب جمعیت و یا مجتمع های مسکونی و ایمن سازی سازه های حیاتی می-باشد. البته خوشبختانه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان نیز در مورد معماری و شهرسازی نیز موادی ارائه شده است که لزوم به کارگیری آن ها و همچنین نظارت بر اجرای دقیق آن ها ضروری می باشد.

۹٫ اعلام خبر: سیستم های اعلام خطر را می توان در مناطق پرجمعیت در فضاهای شهری مختلف نصب کرد و با اطلاع رسانی مناسب در نجات جان شهروندان گام موثری برداشت.