حناچی از طاق کسری دیدن کرد
حناچی از طاق کسری دیدن کرد

🔹 شهردار تهران روز جمعه از طاق کسری یا ایوان مدائن به‌عنوان برجسته‌ترین آثار تاریخی عراق مربوط به دوران پادشاهان ساسانی بازدید کرد .حناچی هم آمادگی شهرداری و شرکت های ایرانی را برای همکاری در زمینه مرمت آثار تاریخی عراق بویژه ایوان مدائن اعلام کرد. 🔹شهردار تهران پیشتر نیز در دیدار خود با مقامات عراقی […]

🔹 شهردار تهران روز جمعه از طاق کسری یا ایوان مدائن به‌عنوان برجسته‌ترین آثار تاریخی عراق مربوط به دوران پادشاهان ساسانی بازدید کرد .حناچی هم آمادگی شهرداری و شرکت های ایرانی را برای همکاری در زمینه مرمت آثار تاریخی عراق بویژه ایوان مدائن اعلام کرد.

🔹شهردار تهران پیشتر نیز در دیدار خود با مقامات عراقی از جمله شورای استان، استاندار و شهردار بغداد با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران در مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی این شهر، آمادگی این شهرداری و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط در ایران برای همکاری با عراق در این زمینه را اعلام کرده بود./ایرنا