بهره گیری از پتانسیل دانشگاه تبریز در همایش سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳
بهره گیری از پتانسیل دانشگاه تبریز در همایش سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، رئیس کمیته تهیه فرصتهای سرمایه گذاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳ با تاکید بر استفاده بهینه از پتانسیل دانشگاه تبریز در همایش سرمایه گذاری، گفت: باید تفاهم نامه ای با دانشگاه تبریز منعقد و برای جذب و ارائه مقالات مرتبط اقدام شود. به گزارش شهریار، محمد […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

رئیس کمیته تهیه فرصتهای سرمایه گذاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳ با تاکید بر استفاده بهینه از پتانسیل دانشگاه تبریز در همایش سرمایه گذاری، گفت: باید تفاهم نامه ای با دانشگاه تبریز منعقد و برای جذب و ارائه مقالات مرتبط اقدام شود.

به گزارش شهریار، محمد عزتی اظهار کرد: یک مرکز دانشگاهی مطرح با هم افزایی سایر مراکز دانشگاهی تیم های علمی را پوشش دهد، با برگزاری جلساتی همکاری و ارایه پیشنهادات جدید را جذب کند.

وی ادامه داد: دانشگاه تبریز می تواند مشارکت دانشگاههای برتر کشور را جلب کرده و در بخش یافته های علمی مشارکت خوبی داشته و در بخش علمی کتابچه ای تهیه شده و در بخش اجرایی نیز چند پروژه اجرایی تهیه شود.

عزتی با اشاره به اهمیت تمدید زمان ارسال مقالات علمی به همایش سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳، گفت: تمدید زمان ارائه مقالات اقدامی مناسبی است که موجب ارتقا بار علمی و افزایش کیفیت بسته ها و سطح همایش خواهد بود و می تواند خروجی همایش به یک کتاب مفید در حوزه سرمایه گذاری تبدیل شود.