بهارمست سرپرست شهرداری رشت شد
بهارمست سرپرست شهرداری رشت شد
در جلسه عصر روز شنبه شورای اسلامی شهر رشت، علی بهارمست به عنوان سرپرست جدید شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش آرمانشهر در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که عصر روز شنبه ۱۳ شهریور ماه برگزار شد، با استعفای سید محمد احمدی موافقت شد.

در این جلسه با هفت رای موافق علی بهارمست که معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت را بر عهده داشت، برای سومین بار به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

سید محمد احمدی به مدت ۱۰ ماه مسند شهرداری رشت را بر عهده داشت که در جلسه عصر امروز شورا با هفت رای استعفای ایشان مورد موافقت اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.