بازگشت مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز
بازگشت مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز

  مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز بازگشت. با رفع قرار نظارت قضایی، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به شورا بازگشت. 🔹 حاجتی عضو شورای شهر شیراز مهر ماه به اتهام حمایت از ۲ تن از فعالان بهایی بازداشت شد.  وی پس از آزادی از زندان امکان حضور در شورای شهر شیراز را پیدا نکرده […]

 

مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز بازگشت. با رفع قرار نظارت قضایی، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به شورا بازگشت.

🔹 حاجتی عضو شورای شهر شیراز مهر ماه به اتهام حمایت از ۲ تن از فعالان بهایی بازداشت شد.  وی پس از آزادی از زندان امکان حضور در شورای شهر شیراز را پیدا نکرده و صندلی او خالی بود، این مساله باعث اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی شد.

🔹 اکنون پس از گذشت چند ماه، این عضو شورای شهر شیراز مجددا امکان حضور در شورای شهر را پیدا کرده است.