بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از شهرداری منطقه۴
بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از شهرداری منطقه۴

اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران از شهرداری منطقه چهار تهران بازدید کرد. ✅بازدید “اسماعیل نجار” معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه رئیس سازمان مدیریت بحران استان مازندران از پایگاه مدیریت بحران شهرداری #منطقه_چهار تهران و اقدامات صورت گرفته منطقه در افزایش آمادگی در برابر بحران های طبیعی  

اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران از شهرداری منطقه چهار تهران بازدید کرد.

✅بازدید “اسماعیل نجار” معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه رئیس سازمان مدیریت بحران استان مازندران از پایگاه مدیریت بحران شهرداری #منطقه_چهار تهران و اقدامات صورت گرفته منطقه در افزایش آمادگی در برابر بحران های طبیعی