اسامی منتخبان‌ شورای اسلامی شهر سمنان اعلام شدند
اسامی منتخبان‌ شورای اسلامی شهر سمنان اعلام شدند
با شمارش آراء، اسامی منتخبان‌ شورای اسلامی شهر سمنان از سوی ستاد انتخابات استان اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر براساس آراء ماخوزه در انتخابات روز گذشته  مهدی خراسانیان  با ۹۵۸۹ رأی، مجید نظری با ۸۸۰۵ رأی، رضا صباغیان با ۵۸۶۰  رأی ،علی همتی با۵۶۶۳ رأی، حسین گل‌هاشم با ۵۵۹۲ رأی، عباس‌علی طالب‌بیدختی با ۵۱۰۲ رأی و حسین موسوی‌دلازیانی با ۴۸۸۲ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر مرکز استان انتخاب شدند.

همچنین منصور صبیری با ۴۸۵۶ رأی، محمدجواد حافظی با۴۷۵۹ رأی، رضا ابوالخیریان با ۴۵۱۱ رأی، عباس آلبویه با:۴۰۵۴ رأی و جواد عالمی با۴۰۵۵ رأی به عنوان اعضای علی البدل  پارلمان شهری سمنان انتخاب شدند.