آخرین وضعیت حذف مشاوران و کاهش معاونین شهردار
آخرین وضعیت حذف مشاوران و کاهش معاونین شهردار

ابراهیم شیخ معاون منایع انسانی شهرداری تهران: در خصوص کاهش معاونت های شهرداری تهران باید بگویم که براساس مصوبه نهایی شورای شهر تهران به شهرداری ۳ ماه مهلت داده شد تا لایحه‌ای را ارائه کند که براساس آن در طول ۳ سال اصلاح ساختار شهرداری صورت گیرد. 🔹سناریوهای مختلفی هم درارتباط با این اصلاح ساختار […]

ابراهیم شیخ معاون منایع انسانی شهرداری تهران: در خصوص کاهش معاونت های شهرداری تهران باید بگویم که براساس مصوبه نهایی شورای شهر تهران به شهرداری ۳ ماه مهلت داده شد تا لایحه‌ای را ارائه کند که براساس آن در طول ۳ سال اصلاح ساختار شهرداری صورت گیرد.

🔹سناریوهای مختلفی هم درارتباط با این اصلاح ساختار مطرح است. یک سناریو این است که از ظرفیت دانشگاه‌ها برای این کار استفاده شود. همچنین برخی صاحبنظران معتقدند پیچیدگی ساختار شهرداری به گونه‌ای است که استفاده از مشاور خارجی هم برای آن لازم است.

🔹بعضی می‌گویند لازم است از پتانسیل‌های درونی شهرداری هم برای برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار شهرداری استفاده شود.

🔹وضعیت درخصوص قائم مقام‌های شهرداری تفاوت می‌کند. باتوجه به اینکه سازمان امور استخدامی‌بخشنامه کرده و سازمان بازرسی کل کشور هم تذکر داده است، بنای مجموعه مدیریت شهری این است که تا پایان سال قائم مقام‌های شهرداری چه در سطح قائم مقام معاونت‌ها و چه در سطح قائم مقام شهرداران مناطق و چه سایر سطوح حذف شوند.

🔹در خصوص بحث حذف پست مشاور از شهرداری تهران هم در حال مطالعه هستیم. باید توجه کرد که حذف افراد حتی در بخش خصوصی به راحتی ممکن نیست؛ بنابراین در دولت یا شهرداری هم این کار با سختی‌های خود مواجه است.

🌐 armanshahr96.ir
✅ @armanshahr_96