‍ برگزاری کمپین های مختلف فرهنگی ارتقا فرهنگ عمومی را در پی دارد
‍ برگزاری کمپین های مختلف فرهنگی ارتقا فرهنگ عمومی را در پی دارد

علی اعطا عضو وسخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح هایی که در سطح شهر تهران روی عرشه ها و بیلبوردها اکران می شود می تواند حساسیت های عمومی را به دنبال داشته و به ارتقاء فرهنگ عمومی کمک کند 🔹 آرمانشهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ […]

علی اعطا عضو وسخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح هایی که در سطح شهر تهران روی عرشه ها و بیلبوردها اکران می شود می تواند حساسیت های عمومی را به دنبال داشته و به ارتقاء فرهنگ عمومی کمک کند

🔹 آرمانشهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ علی اعطا در بازدید از کارگاه گرافیک شهری بهار ۹۸ که به منظور تهیه طرح هایی با موضوع نوروز برای اکران روی سازه های فرهنگی محیطی شهر تهران برگزار شده است، گفت: همه شرکت کنندگان در این کارگاه با شور و اشتیاق فراوان و همچنین با انگیزه و به صورت جدی در راستای طراحی اثر برای نوروز فعالیت می کنند.

🔹 وی افزود: با بازدیدی که از طرح های هنرمندان انجام شد این فعالیت را بسیار خوب دیدم و امیدوارم که در آینده شاهد فعالیت های بیشتری از این جنس کارها در شهر تهران باشیم.

🔹 عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در برخی محورها به لحاظ موضوعی باید انسجام بیشتری وجود داشته باشد، تصریح کرد: برگزاری کارگاه هایی مانند گرافیک شهری می تواند در انسجام بخشی به کارها مناسب باشد به همین منظور برگزاری این کارگاه را بسیار خوب ارزیابی می کنم.

🔹 حرکت هایی که از جنس کمپین در سطح شهر تهران در خصوص نوروز برگزار می شود بسیار اهمیت دارد و امیدوارم ادامه دار باشد. اعطا با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران در حوزه هنر و برگزاری کمپین های مختلف در سطح شهر تهران معمولا موفق عمل کرده است، ادامه داد: امیدوارم موفقیت های سازمان ادامه پیدا کند و هر روز شاهد توسعه کمپین های گوناگون در شهر تهران باشیم.

🔹 عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حرکت هایی از این قبیل باید به حوزه های دیگر هم تسری پیدا کند، تاکید کرد: کارهایی که به صورت کمپینی در مناسبت ها انجام می شود را می توان در حوزه فضای شهری توسعه داد، همچنین می توانیم از بحث هنرهای تصویری، نقاشی و گرافیک خارج شده و در عرصه مداخله در فضای شهری نیز از بین هنرمندان جلب مشارکت داشته باشیم و در این حوزه هم فعالیت کنیم.

🔹 اعطا با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در پایتخت، افزود: بدون تردید باید از این سازمان به منظور فعالیت هایی که در سطح شهر انجام می دهد تقدیر و تشکر کرد.

🔹 وی به افزایش فرهنگ عمومی با برگزاری کمپین های مختلف اشاره کرد و گفت: مردم، شهر تهران را به دلیل ساخت و سازهای نامنظمی که در سطح شهر انجام می شود را یک شهر خاکستری می نامند در حالی که شهر تهران به لحاظ توپوگرافی طبیعت متنوعی دارد.

🔹 سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: کمتر شهری در ایران پیدا می شود که یک بخش کوه، دامنه و بخش دیگر سطوح کاملا مسطح داشته باشد.

🔹 اعطا با بیان اینکه شهر تهران باغ های مختلفی در طول تاریخ داشته که بخش قابل توجهی از آنها طی دهه های گذشته از بین رفته است، تصریح کرد: ساخت و سازها تصویر عمومی شهر تهران را خاکستری کرده و این الزام و ضرورت وجود دارد که ما یک بار دیگر به سمت امری طبیعی تر برگردیم و همانگونه که در طبیعت رنگ وجود دارد شهر را نیز از رنگ برخوردار کنیم.

🔹 وی به کمپین هایی که تاکنون در سطح شهر تهران برگزار شده اشاره کرد وگفت: مردم به کمپین هایی که در سطح شهر تهران برگزار می شود توجه زیادی دارند به همین دلیل می توان با کمپین های مناسب در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی گام موثری برداشت.

🔹 سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به نگارخانه ای به وسعت یک شهر، تصریح کرد: از آنجایی که ما با اقشار زیادی از مردم جامعه ارتباط داریم و تا حدودی اظهارات مردم را در خصوص این کمپین ها می شنویم معمولا مردم به دلیل تاثیرپذیری از این کمپین ها استقبال می کنند.

🔹 اعطا در ادامه با تاکید بر اینکه کمپین ها در مقیاس شهری به چشم می آید و دیده می شود، افزود: با برگزاری کمپین های مختلف تغییر ذائقه مدیریت شهری به خوبی احساس می شود و مردم می بینند که مدیریت شهری به زیبایی ها توجه می کند و همین موضوع نیز روی فرهنگ عمومی تاثیرگذار خواهد بود.