پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، اعضای شورای شهر به همراه معاونان فنی و عمرانی، مالی و اقتصادی و برنامه ریزی و بودجه، رئیس اداره درمان و دیگر مسولان مربوطه از کلینیک در حال تجهیز ساختمان مکمل شهرداری کرج بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

اعضای شورای شهر به همراه معاونان فنی و عمرانی، مالی و اقتصادی و برنامه ریزی و بودجه، رئیس اداره درمان و دیگر مسولان مربوطه از کلینیک در حال تجهیز ساختمان مکمل شهرداری کرج بازدید کردند.