پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به روایت تصویر؛ توصیه‌های ایمنی فصل سرما و نکات پیشگیرانه از خطر و کاهش خسارات ناشی از حوادث برای افزایش آگاهی شهروندان در سطح شهر کرج نصب شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به روایت تصویر؛

توصیه‌های ایمنی فصل سرما و نکات پیشگیرانه از خطر و کاهش خسارات ناشی از حوادث برای افزایش آگاهی شهروندان در سطح شهر کرج نصب شد.