هیئت رئیسه شورای ششم شهر مشهد مشخص شد
هیئت رئیسه شورای ششم شهر مشهد مشخص شد
در نخستین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ترکیب اعضای هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی تعیین و با رای اعضا رضا خواجه‌نائینی به عنوان سرپرست شهرداری مشهد منصوب شد.

به گزارش آرمانشهر آیین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد روز، ۱۴ مرداد ماه، در تالار شهر برگزار شد. در این جلسه پس از قرائت سوگندنامه توسط اعضای شورای شهر مشهد با رای‌گیری از میان اعضای ترکیب هیات رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در سال اول مشخص شد.

بر این اساس حسین موحدیان با ۱۴ رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، مهدی ناصحی با ۱۴ رای به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، فاطمه سلیمی با ۱۴ رای به عنوان منشی اول، مهدی طهوریان عسکری با ۱۴ رای به عنوان منشی دوم و حسین حسامی نیز با ۱۴ رای به عنوان خزانه‌دار شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شدند. همچنین با نظر اعضای شورای شهر مشهد موسی‌الرضا حاجی‌بگلو به عنوان سخنگوی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد معرفی شد.

انتخاب سرپرست شهرداری مشهد اولین دستور کار نخستین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد بود و با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رضا خواجه نائینی به عنوان سرپرست شهرداری مشهد تا زمان مشخص شدن شهردار آینده انتخاب شد.

در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی تشکیل کمیسیون‌های ویژه ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این لایحه که به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید، به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مورد سایر مسائل مهم و حساس شهری در ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، افزون بر کمیسیون‌های دائمی، سه کمیسیون ویژه «توسعه و بهسازی توس»، «ساماندهی حاشیه شهر» و «ایثارگران» تا زمان اصلاح آیین‌نامه داخلی شورا تشکیل می‌شود. همچنین در این جلسه مقرر شد کمیسیون ویژه «ورزش و جوانان» در این دوره شورا تشکیل شود.

انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر مشهد در سال نخست فعالیت شورای ششم شهر مشهد از دیگر دستورکارهای این جلسه بود. بر این اساس حسین حسامی، حسن موحدیان، سیدابراهیم علیزاده، موسی الرضا حاجی بگلو و مهدی ناصحی به عنوان اعضای کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، هاشم دائمی، مجید دبیریان، موسی‌الرضا حاجی بگلو، حمید ضمیری و حسن منصوریان به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادها، فاطمه سلیمی، حسن کریمدادی، غلامحسین صاحبی، ایمان فرهمندی و سیدحسین علوی‌مقدم به عنوان اعضای کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست، حمید ضمیری، علوی‌مقدم، ایمان فرهمندی، حسن کریمدادی و مهدی ناصحی به عنوان اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری، ایمان فرهمندی، مجید دبیریان، سیدابراهیم علیزاده، حسن کریم‌دادی و حسن موحدیان به عنوان اعضای کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک، حسن منصوریان، مجید طهوریان عسکری، مهدی ناصحی، فاطمه سلیمی و حسین حسامی به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه و مجید دبیریان، موسی‌الرضا حاجی بگلو، حسین حسامی، هاشم دائمی و سیدابراهیم علیزاده به عنوان اعضای کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها انتخاب شدند.

همچنین حسین حسامی، حسن کریمدادی و مجید دبیریان به عنوان اعضای کمیسیون ویژه ایثارگران، مجید طهوریان عسکری، مهدی ناصحی و ایمان فرهمندی به عنوان اعضای کمیسیون ویژه توسعه و به‌سازی توس و سیدابراهیم علیزاده، سیدحسین علوی‌مقدم، مجید طهوریان عسکری، حسن موحدیان و حسن منصوریان به عنوان اعضای کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر انتخاب شدند.

در این جلسه هیات رییسه و اعضای شورای شهر اعلام کردند که بسیاری از تصمیمات مانند نامزدهای هیات رییسه، سرپرست شهرداری و اعضای کمیسیون‌ها در جلسات هماهنگی قبل از این جلسه‌ رسمی اتخاذ شده بود که این موضوع باعث اعتراض غلامحسین صاحبی مواجه شد. این عضو شورا عنوان کرد که نباید در پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کرد.