میرلوحی به حبس و شلاق محکوم شد
میرلوحی به حبس و شلاق محکوم شد

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران که چندی پیش با شکایت محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران، به دادگاه فراخوانده شده بود و به قید کفالت آزاد بود، محکوم شد. 🔹در مورد میرلوحی، اتهامات تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و توهین مطرح شده بود که دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، این عضو شورا […]

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران که چندی پیش با شکایت محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران، به دادگاه فراخوانده شده بود و به قید کفالت آزاد بود، محکوم شد.

🔹در مورد میرلوحی، اتهامات تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و توهین مطرح شده بود که دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، این عضو شورا را در مورد توهین و نشر اکاذیب مجرم و درمرحله بدوی و با حق تجدیدنظرخواهی، به ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

🔹میرلوجی، درمورد اتهامات مطروحه اظهار داشت: بازپرس سه اشکال از مصاحبه‌ام گرفته است که یکی درمورد لیست املاک نجومی ونحوه واگذاری ها و دیگری درمورد هزینه‌های سال آخر شهرداری بود که گفتم خاص بوده است.

🔹میرلوحی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که پرداخت‌های سال آخر دوران قالیباف خاص بوده است، شهرداری را با ۵۲ هزار میلیارد بدهی تحویل دادند و مدیریت شهری گذشته با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می‌کردند.

واکنش میرلوحی به حکم دادگاه؛ به وقتش صحبت خواهم کرد

عضو شورای شهر تهران در واکنش به حکم ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق که به دنبال شکایت قالیباف برای او صادر شده است، گفت: امیدوارم مساله به شکل بهتری رفع شود، به وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد.

🔹عضو شورای شهر تهران با تایید خبر صدور حکم دادگاه در پی شکایت محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران، گفت: نتوانستم در جلسه اخیر دادگاه رسیدگی به شکایت محمدباقر قالیباف حاضر شوم اما امیدوارم مساله به شکل بهتری رفع شود.

وی با اشاره به اینکه به وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد، در پاسخ به این سوال که آیا برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی اقدام خواهید کرد، گفت: اکنون بنای اظهارنظر در این مورد را ندارم.