مسائل حقوقی کلان‌شهرها در همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی بررسی می‌شود
مسائل حقوقی کلان‌شهرها در همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی بررسی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، فریاد پرهیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با توجه به اهمیت موضوعات حقوقی مربوط به حوزه شهرسازی و معماری در کمیته علمی همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی که بهمن سال جاری توسط دانشگاه پیام‌نور و با همکاری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

فریاد پرهیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با توجه به اهمیت موضوعات حقوقی مربوط به حوزه شهرسازی و معماری در کمیته علمی همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی که بهمن سال جاری توسط دانشگاه پیام‌نور و با همکاری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران برگزار می‌شود، شرکت کرده است.

وی افزود: یکی از مباحث مطرح در کمیته علمی همایش مذکور توسط معاونت شهرسازی و معماری، مفهوم «حق به شهر» بود؛ این گفتمان به‌طور کامل شیوه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهر را تغییر داده است و در صورت کاربست آن، به مثابه یک انقلاب شهری تلقی می‌شود.

رئیس اداره مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ایران نیز درخواست برای فضاهای شهری منطبق بر نیازهای مدنی و حقوقی شهروندان در زیست روزمره شهر به وضوح دیده می‌شود، گفت: ظهور سمن‌ها که هر یک سعی دارند برای بخشی از فضاهای زیستی شهر راه‌حلی پیدا کند، از سازمان‌های حمایت از کودکان کار تا ایمن‌سازی محیط برای زنان آسیب‌پذیر و درک مفهوم «حق به شهر» ساکنان شهر از جمله زنان، مردان، سالمندان و توان‌خواهان در دسترسی و برخورداری آزادانه از مزایای زندگی شهری را ممکن می‌سازد.

پرهیز با اشاره به اهمیت مباحث حقوقی بافت‌های ناکارآمد شهری تصریح کرد: در ایران قوانین و مقررات بازآفرینی شهری که شامل آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال ۱۳۸۷، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سال ۱۳۸۹، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی – ابلاغیه مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۹، آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۹۰، آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سال ۱۳۹۳، مصوبه شماره ۹۰۴۵۳ / ت ۵۱۱۶۶ ه هیئت دولت (موضوع اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی و ودیعه اسکان موقت) سال ۱۳۹۳ و آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار سال ۱۳۹۷ در خصوص بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، مصوب شده است.

وی ادامه داد: نوسازی در بافت‌های ناکارآمد کلان‌شهرها اتفاق نیفتاده است و این بافت‌ها با مشکلات مختلفی از جمله کمبود در سرانه‌های خدماتی، نفوذپذیری پایین به داخل بافت، وجود کاربری‌های ناسازگار، فقدان فضای سبز کافی، ناپایداری بناها، ریزدانگی بنا، تراکم بالای جمعیت، وجود آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده در مقابل سوانح و پدیده‌های طبیعی ناپایدار مواجه هستند، از این‌رو ضرورت دارد در همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی به مسائل حقوقی این بافت‌ها پرداخته شود.

رئیس اداره مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: مشکلات حقوقی محدوده و حریم شهرها، مشکلات حقوقی اسناد قولنامه‌ای، مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰، پرداختن به موضوع فرونشست زمین در محور سلامت شهری، چالش‌های حقوقی تحقق پیدا نکردن طرح‌های توسعه شهری، چالش‌های حقوقی فضاهای بی‌دفاع شهری (تعدد و کثرت قوانین و وجود قوانین ناسخ و منسوخ و معارض با یکدیگر)، چالش‌های حقوقی گلوگاه‌های شهری، همچنین مباحث حقوقی مدیریت واحد شهری نیز از جمله موضوعاتی بود که توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح و پیشنهاد شد تا در پنل‌های تخصصی همایش به آن‌ها پرداخته شود.