مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها آسیب‌شناسی شورای اسلامی دوره پنجم در دستور کار قرار دهد
مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها آسیب‌شناسی شورای اسلامی دوره پنجم در دستور کار قرار دهد
دشتی مطلق با بیان اینکه آسیب‌شناسی شورای اسلامی دوره پنجم در دستور کار مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها قرار گیرد گفت: لازم است به منظور ارائه الگوی مناسب به منتخبین دوره ششم، فعالیت شوراهای پنجم در سطح کشور، چالش‌های موجود، موانع و فرصت‌ها به صورت جدی آسیب شناسی شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر طاها دشتی مطلق نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه آسیب شناسی شورای اسلامی دوره پنجم در دستور کار مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها قرار گیرد، گفت: اکنون که در پایان دوره پنجم شورای اسلامی شهر و روستا قرارگرفته‌ایم لازم است به منظور ارائه الگوی مناسب به منتخبین دوره ششم، فعالیت شوراهای پنجم در سطح کشور، چالش‌های موجود، موانع و فرصت‌ها به صورت جدی آسیب شناسی شود.

وی افزود: اتفاقات صورت گرفته در طی این دوره و مشکلاتی که برای بعضی از اعضا شوراها در محاکم قضایی بوجود آمده، مصونیت قضایی اعضا، قدیمی بودن قوانین شهرداری و محدود شدن فعالیت اعضا از جمله مواردی است که در این پژوهش می‌تواند به منتخبین دوره ششم کمک کند.

دشتی مطلق تصریح کرد: این باید یک روند باشد چرا که ما در طول زمان با تکرار و تجربه پیشرفت‌ می‌کنیم. اگر ما نتوانیم اشتباهات گذشته خود را برطرف کرده و مزیت‌ها را تقویت کنیم قطعا کارکرد سیستم زیر سوال‌ می‌رود.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا و به‌تبع آن شوراهای فرادست ۲۰ سال است که شکل گرفته‌اند و در این مدت تجربیات زیادی کسب کرده‌اند که البته بسیاری از این تجربیات به دوره بعدی منتقل نشده و ما اشتباهات را تکرار کرده‌ایم و یا عملکردهای خوب را به فراموشی سپرده‌ایم.

وی بیان داشت: تشکیل مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم یک اقدام خوب بود که‌ می‌تواند این تجربیات را ثبت کرده و مستندسازی کند تا دوره‌های بعدی از این تجربیات استفاده کنند.

دشتی مطلق توضیح داد: باید برنامه دقیقی برای این مستندسازی شکل بگیرد و کمیته مشخصی با روش درستی مستند سازی را انجام داده و در دسته بندی‌های شیوا آن را به دوره بعدی تحویل دهند. این کار در بلند مدت‌ می‌تواند اسناد قابل توجه و مفیدی در اختیار شوائیان قرار دهد.