در انتخاباتی که به منظور تعیین هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای عالی استان‌ها برگزار شد علیرضا احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان ها به عنوان رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شد.

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها باقی ماند

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر، علیرضا احمدی در انتخاباتی که به منظور تعیین هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای عالی استان‌ها برگزار شد با ۵۳ رای از ۷۵ رای دریافت شده به عنوان رئیس شورای عالی استا‌ن‌ها برای سال دوم انتخاب شد.

این در حالی است که دیگر کاندیدای ریاست شورای عالی استانها یعنی مرتضی الویری نماینده استان تهران در شورای عالی استانها تنها ۲۲ رأی کسب کرد.

اجلاس تعیین هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای عالی استان‌ها
اجلاس تعیین هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای عالی استان‌ها

بر اساس این انتخابات ۶ منشی این شورا هم به ترتیب زیر انتخاب شدند.


۱. محمدکاظم شاکری نماینده خراسان شمالی منشی اول

۲. فرزاد آذریان نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد منشی دوم

۳. محمدجمال حجتی نماینده استان همدان منشی سوم

۴.  احمد زمانپور نماینده استان خوزستان منشی چهارم

۵. سید حسین علوی نسب نماینده استان خراسان رضوی منشی پنجم

۶. محمد برزه‌کار نماینده استان سمنان منشی ششم

علیرضا احمدی در سال سوم دوره پنجم شورای عالی استان ها هم ریاست این شورا را بر عهده داشت.