شورا با مشکل جدی کارشناسی روبروست
شورا با مشکل جدی کارشناسی روبروست
رئیس شورای شهر شیراز گفت: شورای شهر نیازمند وجود مدیران و کارشناسانی است که مستقل از شهرداری باشند و در حال حاضر شورا با مشکل جدی در زمینه کارشناس روبرو است.

به گزارش آرمانشهر سید عبدالرزاق موسوی عصر یکشنبه ۱۰ مردادماه در آخرین جلسه علنی شورای پنجم شیراز، گفت: در این چهار سال پیش تلاش کردیم، برای مدیریت شهر با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و ایجاد راهبرد و مسیر مشترک، رویکردها و راهبردهای خود را معین و تصویب کنیم، و بر اساس برنامه حرکت کنیم.

او افزود: در این مدت چشم انداز بیست ساله شهر به تصویب رسید. برنامه پنج ساله سوم شیراز با پیش بینی اهداف کمی تصویب شد و بر اساس آن شهرداری مکلف شد، لوایح بودجه سالانه را تهیه و به تصویب شورا برساند.

موسوی بیان کرد: در راستای تحقق این رویکرد و راهبردها که درستی آن در ادامه مسیر با استقبال عمومی و واکنش مثبت نخبگان تائید شد، مصوبات مهمی همچون، طرح‌های تعارض منافع، شفافیت که آخرین آن الزام شهرداری به بارگذاری آراء صادر شده از کمیسیون ماده صد در سامانه شفافیت بود، راه اندازی سامانه شفافیت و سامانه مدیریت اطلاعات پروژه، سند راهبردی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به ماده ۸۰ قانون شوراها که جمع این مصوبات به حدود ۷۰ مصوبه میرسد، با هدف اصلاح ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در شورا و شهرداری برای تحقق رویکردها به تصویب رسید.

او با اشاره به مشارکت نخبگان و شهروندان در مسائل شهر و مدیریت شهری، اظهار کرد: محور اصلی رویکرد ما، یعنی، محوریت انسان در محتوی و حکمرانی خوب در روش دقیقاً همان چیزی بود که زمینه مشارکت شهروندان را از طریق ایجاد زمینه نظارت همگانی و پاسخگو کردن شهرداری و شورا محقق می‌ساخت.

موسوی اظهار کرد: در عمل وفاداری خویش را به اهداف و فلسفه وجودی شوراها نشان دادیم، مصوبات ما در خصوص تصویب پروژه‌های انسان محور به خوبی این را نشان داد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: افزایش فضاهای تعامل عمومی و اجتماعی، پیاده راهها، فضاهای فرهنگی و ورزشی و آن هم با رعایت عدالت اجتماعی در گوشه و کنار شهر و به ویژه در محدوده شهر، اعم از غرب، شرق، جنوب و شمال به خوبی این را نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه تلاش کردیم رابطه خود را با مدیران و کارکنان شهرداری دو سویه کنیم، گفت: تقویت و حمایت یاوران شورا و بازنگری در روابط یاوران به عنوان معتمدین محلات با شورا از افرادی که صرفاً پیگیری ارائه خدمات به شهروندان بودند، به شهروندانی که مطالبه گر حوزه اجتماعی هستند و در تصمیم گیری برای محلات مشارکت داشته و مدیران شهرداری را پاسخگو میکنند، کار مهمی بود.

موسوی با این ادعا که در تصویب مصوبات در راستای تحقق رویکردها بالای ۸۰ درصد موفق بودیم، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبات در شهرداری مستلزم وجود دو عنصر مهم بود؛ اول، اراده شهردار و مدیران شهرداری و در واقع پذیرش این رویکردها از روی باور و نه اجبار و صرفاً الزام قانونی.

او افزود: شورای اسلامی شهری هم، چون شیراز، برای وضع مقررات و مصوبات کارآمد و ارزیابی عملکرد شهرداری در اجرای این مصوبات نیاز به ابزار و امکانات متناسب دارد. بودجه شورای شهر پاسخگوی انجام این مأموریت نیست. به علاوه شورا نیازمند وجود مدیران و کارشناسانی است که مستقل از شهرداری باشند. در حال حاضر شورا با مشکل جدی در زمینه کارشناس روبرو است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: اگرچه کمیسیون‌های تخصصی از وجود مشاوران محدودی استفاده می‌کنند اما عمده نیروها، نیروهای اداری هستند. مانع اصلی عدم اجرای مطلوب برخی مصوبات و یا کامل مصوبات شورا و پایین بودن بهره وری در شهرداری و حتی شورای شهر نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص و مدیران شایسته است.

موسوی با بیان اینکه به کارگیری سلیق‌های و بدون رعایت ضوابط علمی و تخصصی نیروی انسانی در شهرداری مشکل اصلی و علت پایین بودن سطح بهره وری است، اظهار کرد: دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعم از عادی و ایثارگران با هیچگونه ضابطه علمی و تخصصی و انتخاب شایسته مطابقت ندارد.

او گفت: تا زمانی که مقررات استخدامی شهرداری به تصویب مجلس نرسد و هر گونه بکارگیری نیرو بر اساس قانون و ضوابط علمی و تخصصی نباشد، این مانع اساسی برطرف نخواهد شد. شورای اسلامی شهر طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی را مصوب کرد و دستورالعمل نحوه ارتقاء و شرایط احراز پست‌های مدیریتی هم توسط شهردار ابلاغ شده است، اما تا زمانی که وضعیت جذب نیروی انسانی در شهرداری اصلاح نشود، امکان گزینش مدیران شایسته نیز فراهم نیست.

موسوی با تاکید بر اینکه مدیریت یک هنر است، هنری که در نتیجه برخورداری و استفاده درست، از دانش و تجربه به دست میآید، ادامه داد: با این شیوه امکان مدیریت سازمان بزرگی به نام شهرداری و افزایش بهره وری وجود ندارد.