گزینه‌های غیربومی برای تصدی شهرداری قزوین دعوت شدند
گزینه‌های غیربومی برای تصدی شهرداری قزوین دعوت شدند
منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین گفت: در بررسی گزینه‌های غیربومی شهرداری قزوین، محمدرضا رضاپور، رضا شرفی، علی‌رضا عصمت‌پرست، مسعود مختاری، عباسعلی مدیح، حسین معصوم و سید محمدناظم رضوی جهت ارائه برنامه‌های خود در هفته جاری به صحن شورای ششم دعوت شدند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر مهدی مهدیخانی، منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در بررسی گزینه‌های غیربومی شهرداری قزوین، بین گزینه‌های مطرح شده، افراد زیر جهت ارائه برنامه‌های خود در هفته جاری به صحن شورای ششم دعوت شدند البته این لیست قطعی نیست و ممکن است گزینه‌های دیگری نیز به لیست اضافه شوند.

وی بیان کرد: این گزینه‌ها بر اساس حروف الفبا محمدرضا رضاپور، رضا شرفی، علیرضا عصمت‌پرست، مسعود مختاری، عباسعلی مدیح، حسین معصوم، سید محمدناظم رضوی هستند.

منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین پیش از این اعلام کرده بود: کلیه گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری قزوین مورد بررسی قرار گرفتند؛ در مرحله نخست ۵۰ گزینه نهایی شهرداری قزوین شامل ۳۰ مدیر بومی و ۲۰ مدیر غیربومی شناسایی شدند، این لیست ۵۰ نفره پس از بررسی و پالایش منتخبان شورای ششم به یک لیست ۲۰ نفره تبدیل خواهد شد. انتخاب لیست ۲۰ نفره از میان این ۵۰ گزینه به این صورت خواهد بود که ۱۰ گزینه بومی و حداکثر ۱۰ گزینه غیربومی انتخاب می‌شوند و از آن‌ها جهت ارائه برنامه دعوت خواهد شد.