سیل تغییرات اقلیم
سیل تغییرات اقلیم

روزهایی که سپری می‌کنیم در دنیای مجازی و واقعی، سخن از سیل و مهندسی و مشیت الهی و … است. هر کس به ظن خود می‌کوشد عوامل اتفاقات اخیر را معرفی کند. 🔹پیش‌فرض‌های ارائه‌شده بیشتر می‌کوشند با نقد مدیریت محلی در سطحی پایین‌تر، عطش جامعه مدنی را سیراب کنند.سیاست‌‌زدگی بیش‌ازحد در همه امور باعث شده […]

روزهایی که سپری می‌کنیم در دنیای مجازی و واقعی، سخن از سیل و مهندسی و مشیت الهی و … است. هر کس به ظن خود می‌کوشد عوامل اتفاقات اخیر را معرفی کند.

🔹پیش‌فرض‌های ارائه‌شده بیشتر می‌کوشند با نقد مدیریت محلی در سطحی پایین‌تر، عطش جامعه مدنی را سیراب کنند.سیاست‌‌زدگی بیش‌ازحد در همه امور باعث شده است صرفا به‌ نقد عوامل محلی پرداخته شود و از بعد کلانِ اتفاقات اخیر غافل بمانیم. آنچه به‌وضوح مشاهده می‌شود تغییرات ساختار اقلیم است.

🔹طی چندین سال اخیر، به سبب روند گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم، در نوع ریزش‌های جوی تغییراتی ایجاد شده است. مواردی مانند تغییر در الگوهای بارندگی، فراوانی و شدت بارندگی‌ها، ذوب گسترده برف و یخ، افزایش بخارآب اتمسفر، افزایش تبخیر و تغییر رطوبت خاک و روان‌آب‌ها از جمله این تغییرات است.در مقیاس بزرگ‌تر، فرسایش زمین، سیل، طوفان و آسیب به زیرساخت‌ها از ‌عواقب ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی در مقیاس جهانی است. این پیامدها در کشورهای در حال‌ توسعه شدت بیشتری دارد.

🔹تغییرات آب‌و‌هوایی تأثیری جدی بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم همچون مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امرار معاش آن‌ها خواهد گذاشت.تغییرات آب‌و‌هوایی سبب تشدید بحران‌هایی مانند ورودی سیستم آب و مسائل مربوط به جاری شدن سیل در مناطق شهری و نیمه‌شهری در بسیاری از کشورهای جهان می‌شود.سیلاب‌های ویران‌کننده از متداول‌ترین پیامدهای منفی ناشی از تغییرات اقلیم است.شهرسازی، مکان‌یابی‌های غیراصولی و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها با مسدود کردن مسیل‌ها و رودخانه‌ها سبب افزایش آسیب‌ها شده است اما به‌تنهایی پایان ماجرا نیست.

🔹در اقلیم پیش رو، بارش‌ها عمدتا به‌ صورت رگباری است و در مدت‌زمانی کوتاه، به دلیل نوع بارش و میزان آن، موجب جاری شدن روان‌آب و سیلاب می‌شود. حجم تغییرات شرایط اقلیمی به‌ گونه‌ای است که اتخاذ سیاست‌های اجرایی در سطح ملی را می‌طلبد. سازگاری با تغییرات اقلیمی می‌تواند از شدت آسیب‌ها بکاهد.افزایش حس مسئولیت در قبال تغییر اقلیم و ایجاد فضای امن برای نسل بعدی به توسعه فرهنگ اجتماعی افراد بسیار کمک می‌کند و با افزایش آگاهی می‌توان سرعت آسیب‌ها را کاهش داد.

🔹بهبود مدیریت و حفاظت از سیستم‌های آب موجود، راهکارهای حفاظت از آب مناطق حوزه آبریز، توسعه کنترل سیلاب‌ها و استفاده بهینه از آب‌های بازیافتی از اقدامات مؤثر در این زمینه است.

🔹تغییر سبک زندگی، تأمین زیرساخت‌های رفاهی و -از همه مهم‌تر- مجهز شدن به ابزار فنی جدید و علم روز بهترین شیوه برای کاهش آسیب‌های احتمالی است.

✍️آینور فاروقی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

  • نویسنده : آینور فاروقی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری