دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی آتی کرج به شورای شهر ارسال می‌شود
دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی آتی کرج به شورای شهر ارسال می‌شود

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، عباس سعیدی کیا با اشاره به اینکه طرح تفصیلی آتی کرج دارای سه سند اصلی است، اظهار کرد: سند شبکه معابر، دفترچه ضوابط و مقررات و پهنه بندی و کاربری‌ها این سه سند هستند. وی ادامه داد: خوشبختانه شبکه معابر این طرح مدتی […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، عباس سعیدی کیا با اشاره به اینکه طرح تفصیلی آتی کرج دارای سه سند اصلی است، اظهار کرد: سند شبکه معابر، دفترچه ضوابط و مقررات و پهنه بندی و کاربری‌ها این سه سند هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه شبکه معابر این طرح مدتی قبل توسط شورای شهر کرج به تصویب رسید و در انتظار ابلاغ آن هستیم.

وی توضیح داد: با پیگیری انجام شده، هفته آینده دفترچه ضوابط و مقررات هم برای تصویب به شورای شهر ارسال خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه در رابطه با پهنه بدی‌ها و کاربری‌ها هم هر دوشنبه جلساتی در کارگروه مشترک شورای شهر و شهرداری برگزار می‌شود، تصریح کرد: این بخش هم پس از بررسی و انجام اصلاحات نهایی برای تصویب به شورای شهر ارسال خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی آتی کرج به بحث سرانه‌ها و کاربری‌ها توجه ویژه‌ای شده، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی استانداردهایی را در این بخش پیش بینی کرده است که باید تحقق پیدا کنند.

وی ابراز کرد: در طرح تفصیلی آتی سرانه‌ها در چهار مقیاس محله‌ای، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و شهری پیش بینی شده تا بتوانیم بخشی از کمبودها موجود در سرانه‌ها و کاربری‌های خدماتی، فرهنگی، فضای سبز و … را جبران کنیم.

سعیدی کیا گفت: در طرح تفصیلی آتی کرج، ضوابط تشویقی مناسبی هم پش بینی شده تا مالکین و سرمایه گذاران بخش خصوصی ترغیب شوند تا به شهرداری برای افزایش سرانه‌ها و کاربری‌ها کمک کنند.