حضور هیئت شهرداران بعلبک لبنان در مشهد
حضور هیئت شهرداران بعلبک لبنان در مشهد

هیئت شهرداران بعلبک لبنان در دیدار با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خواستار استفاده از تجربیات شهرداری مشهد در حوزه مدیریت پسماند شدند. حسین النمر، رئیس اجرایی هیئت شهرداران منطقه بعلبک لبنان ، استان بعلبک لبنان و هرمل در مجموع دارای ۱۲۰ شهرداری است که طبق قانون شهرداری های می توانند اتحادیه شهرداری ها را تشکیل […]

هیئت شهرداران بعلبک لبنان در دیدار با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خواستار استفاده از تجربیات شهرداری مشهد در حوزه مدیریت پسماند شدند.

حسین النمر، رئیس اجرایی هیئت شهرداران منطقه بعلبک لبنان ، استان بعلبک لبنان و هرمل در مجموع دارای ۱۲۰ شهرداری است که طبق قانون شهرداری های می توانند اتحادیه شهرداری ها را تشکیل دهند.

شهرداریهای لبنان  با ۲ مشکل عمده فاضلاب و پسماند روبرو هستند ،این مشکلات در منطقه و شهر بعلبک بیشتر است لذا به دنبال استفاده از تجربیات بین المللی در حوزه مدیریت پسماند از جمله تجربیات خوب شهرداری مشهد در حوزه پسماند و تبادل این تجربیات هستیم.

  • نویسنده : آرمانشهر
  • منبع خبر : آرمانشهر