جلسه کمیته رنگ‌آمیزی المان‌های شهری تشکیل شد
جلسه کمیته رنگ‌آمیزی المان‌های شهری تشکیل شد

جلسه کمیته رنگ‌آمیزی المان‌های شهری با حضور دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرتهران، مهندس لاله کاظمی معاون مناطق و امور هماهنگی سازمان، دکتر یاسر جعفری معاون فنی و هنرهای شهری سازمان و اعضای کمیته متشکل از مهندس بهرام کلهرنیا، مهندس عین‌الهی، مهندس فرخنده کیش، مهندس مروارید قاسمی و دکتر شهریاری تشکیل شد.   🔹 […]

جلسه کمیته رنگ‌آمیزی المان‌های شهری با حضور دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرتهران، مهندس لاله کاظمی معاون مناطق و امور هماهنگی سازمان، دکتر یاسر جعفری معاون فنی و هنرهای شهری سازمان و اعضای کمیته متشکل از مهندس بهرام کلهرنیا، مهندس عین‌الهی، مهندس فرخنده کیش، مهندس مروارید قاسمی و دکتر شهریاری تشکیل شد.

 

🔹 آرمانشهر به نقل روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران در ابتدای این جلسه دکتر ضرغامی با بیان اینکه در چند سال اخیر در حوزه رنگ فعالیت‌‌هایی در کل کشور صورت گرفته تا فضاهای بصری تغییر کند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع استفاده از رنگ در شهر و دستور اکید شهردار تهران یکی از بخش‌های مهم جشنواره استقبال از بهار امسال موضوع استفاده از رنگ در فضای شهری تهران است.

🔹 او با اشاره به اینکه با استفاده صحیح از رنگ و تکیه بر تجربه اساتید دانشگاه می‌توان فضای شهری را ساماندهی کرد، ادامه‌داد: آنچه اهمیت دارد برخورداری از یک دستورالعمل واحد برای کل مناطق ۲۲گانه شهرداری است تا از ناهماهنگی و نازیبایی در موضوع رنگ در کل شهر جلوگیری شود.

🔹 دستور جلسه این هفته کمیته رنگ آمیزی المان‌های شهری تعیین کد رنگ المان‌ها مانند پایه پرچم، دیرک، تابلو معابر، پل‌ها و مبلمان شهری بود که از سوی اعضا جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق نظر کد رنگ هرکدام از المان‌ها مشخص شد.