تخریب هویت تاریخی تهران در هیاهوی سال جدید توسط فرصت طلبان!
تخریب هویت تاریخی تهران در هیاهوی سال جدید توسط فرصت طلبان!

🔸عکس گویاست. متاسفانه همیشه در تعطیلات و یا زمانی که افکار عمومی سرگرم مسائل اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی است، فرصت طلبان، مافیا تخریب‌گر هویت پایتخت و … با چشم پوشی عده‌ای از مدیران در مجموعه مدیریت شهری و سازمان میراث فرهنگی، به راحتی دست به تخریب تاریخ و میراث فرهنگی مردم تهران می‌زنند! 🔸این […]

🔸عکس گویاست. متاسفانه همیشه در تعطیلات و یا زمانی که افکار عمومی سرگرم مسائل اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی است، فرصت طلبان، مافیا تخریب‌گر هویت پایتخت و … با چشم پوشی عده‌ای از مدیران در مجموعه مدیریت شهری و سازمان میراث فرهنگی، به راحتی دست به تخریب تاریخ و میراث فرهنگی مردم تهران می‌زنند!
🔸این اقدامات در اثر غفلت سازمان میراث فرهنگی و درگیر شدن آن سازمان در مشکلات درون سازمانی خود و عدم فرهنگ سازی به مردم، وجود فرصت طلبان در سازمان میراث فرهنگی و مدیریت شهری و نگاه کاسب‌کارانه مدیریت شهری در ادوار گذشته از تخریب بناها و بافت‌های تاریخی کلانشهر تهران است.
🔸 شهروندان تهرانی در این برهه حساس، شما ناظر و چشمان نظارتگر هویت شهر خود باشید.