بودجه سال ۹۸ شهرداری تبریز بهتر و برنامه محورتر از بودجه سال‌جاری است
بودجه سال ۹۸ شهرداری تبریز بهتر و برنامه محورتر از بودجه سال‌جاری است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز لایحه بودجه را قبل از موعد مقرر به شورا ارائه کرد. 🔹محمد باقر بهشتی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز به مراتب بهتر، باکیفیت تر و برنامه محورتر از […]

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز لایحه بودجه را قبل از موعد مقرر به شورا ارائه کرد.

🔹محمد باقر بهشتی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز به مراتب بهتر، باکیفیت تر و برنامه محورتر از بودجه سال ۱۳۹۷ تدوین و تقدیم شورای شهر شده است.

🔹بهشتی افزود: بعداز ارائه بودجه همزمان شورای شهر تبریز، کارشناسان مرکز پژوهش های شورا نیز بررسی بودجه را شروع کردند و این بودجه در چند شکل بررسی شده و در زمینه عمران هم در کانالهای مختلف بررسی های لازم انجام گرفت.

🔹وی با تاکید بر اینکه بررسی های انجام گرفته به دوشکل از بالا به پایین و از پایین به بالا انجام شد، گفت: کارشناسان در بررسی هزینه ها و بودجه به نتایج مشترکی دست پیدا کردند.

🔹عضو شورای شهر تبریز افزود: تیم های کارشناسی ما در مرکز پژوهش ها در سه محور حفظ وضعیت فعلی، انجام پروژه های جدید و اتمام پروژه های نیمه‌تمام به اتفاق نظر با مناطق شهرداری و سازمانهای شهرداری رسیده اند.
بهشتی بر لزوم اینکه مناطق و سازمان های مختلف شهرداری باید اطلاعات کافی را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار دهند، تاکید کرد.