احداث و شناسایی بازارهای هفتگی در هفت نقطه سطح شهر ارومیه
احداث و شناسایی بازارهای هفتگی در هفت نقطه سطح شهر ارومیه

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه بر احداث و شناسایی بازارهای هفتگی در هفت نقطه سطح شهر ارومیه تاکید کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ حسین پناهی بیان کرد: پس از پیگیری ها و مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه و تلاش های معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه شاهد ساماندهی مشاغل […]

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه بر احداث و شناسایی بازارهای هفتگی در هفت نقطه سطح شهر ارومیه تاکید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ حسین پناهی بیان کرد: پس از پیگیری ها و مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه و تلاش های معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه شاهد ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان در سطح شهر ارومیه بودیم.

وی افزود:  سرعت بخشیدن و دقت پذیری در ساماندهی مشاغل مزاحم باید جدی گرفته شود و اراده در عملیاتی نمودن آن از مهمترین اولویت های موفقیت در ساماندهی مشاغل مزاحم بود .

پناهی اظهار کرد:  روحیه اطاعت پذیری ، همسویی و همراهی در مجموعه معاونت خدمات شهری از مهمترین عوامل ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان سطح شهر علی الخصوص هسته مرکزی شهر شده است و در کمیسیون خدمات شهری شورا مقرر گردید از مدیران و عوامل اجرایی طرح ساماندهی مشاغل تقدیر بعمل آید.

وی با اشاره به اولویت جمع آوری سد معبر خیابان شهید امیر احمدی و خرمشهر بر ساماندهی، احداث و شناسایی بازارهای هفتگی در هفت نقطه سطح شهر  را تاکید کرد.