ابلاغ طرح مجموعه شهری اراک به استاندار مرکزی
ابلاغ طرح مجموعه شهری اراک به استاندار مرکزی
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح مجموعه شهری اراک را به استاندار مرکزی به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اعلام مصوبه این شورا، طرح مجموعه شهری اراک را به استاندار مرکزی به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ابلاغ کرد.

در ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی به استاندار مرکزی آمده است:‌ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۵ خود طرح مجموعه شهری اراک را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر کرد:

۱- با توجه به تعامل و هم پیوندی عملکردی شهر شازند با شهر اراک، بخش مرکزی شهرستان شازند به عنوان جزئی از محدوده مجموعه شهری اراک منظور شده و نقشه محدوده نهایی بر مبنای مرز “دهستان” تدقیق شود.

۲- مکان یابی شهرک صنعتی شماره ۳ براساس مصوبه هیات دولت و با لحاظ احکام طرح مجموعه شهری اراک در صورت تایید و اعلام مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه شورایعالی (تا زمان ابلاغ طرح مجموعه شهری اراک) در اسناد طرح منعکس شود.

۳- ضمن عنایت به صورتجلسه ۹۹/۹/۶ کمیته فنی شماره ۵ شورا و صورتجلسه مورخ ۹۹/۵/۸ کمیته فنی منتخب:

۳-۱- با ایجاد سکونتگاه جدید در ضلغ شمال غربی دریاچه میقان مخالفت می‌شود.

۳-۲- نقشه راهبردهای توسعه با رعایت سطح، مقیاس و موضوع راهبردها (باتوجه به مباحث کمیته فنی) اصلاح و ارائه شود.

۳-۳- مستندات و نقشه‌های نشان‌گر توان اکولوژیک اراضی (نقشه تلفیقی) برای بارگذاری و پهنه‌بندی استفاده از اراضی ارائه شود.

۳-۴- نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی، با انعکاس محدوده‌های رسمی شامل محدوده و حریم شهرها و مناطق حفاظت شده و موارد فوق‌الذکر اصلاح  وتکمیل شده در زمان ابلاغ طرح کنترل گردد؛

۳-۵- نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی طرح مجموعه شهری اراک با نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع مصوب شهرهای موجود در محدوده مجموعه شهری منطبق شود.

۴- الزامات و ملاحظات ایمنی و پدافند غیرعامل ارائه و اعمال شود.

در این ابلاغ همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی بر اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی ومعماری کشور تاکید و خواستار این شد که مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح براساس نظر شورای عالی ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.