دولت ۲۵۰ میلیارد تومان به شهرداری کرج بدهکار است
دولت ۲۵۰ میلیارد تومان به شهرداری کرج بدهکار است

  محمد احمدی مدیرکل امور مالی شهرداری کرج گفت: میزان مطالبات شهرداری از دولت بالغ‌ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است که عمده‌ترین این مطالبات مربوط به دانشگاه خوارزمی است. 🔻آرمانشهر به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، اداره کلان‌شهرها با توجه به انتظارات عمومی و نیازهایی که شهر در ابعاد مختلف دارد امری بسیار […]

 

محمد احمدی مدیرکل امور مالی شهرداری کرج گفت: میزان مطالبات شهرداری از دولت بالغ‌ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است که عمده‌ترین این مطالبات مربوط به دانشگاه خوارزمی است.

🔻آرمانشهر به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، اداره کلان‌شهرها با توجه به انتظارات عمومی و نیازهایی که شهر در ابعاد مختلف دارد امری بسیار دشوار است و بار اصلی این توسعه شهری بر عهده شهرداری‌ها است.

🔻شهرداری‌ها به‌عنوان خط مقدم ارائه خدمات به مردم و فراهم کردن امکانات زیست شهری باید در مسیری حرکت کنند که ضمن ایجاد درآمدهای پایدار منابع موجود و محدود خود را با اولویت‌بندی هزینه و بیشترین بهره‌وری را کسب کنند.