کسب مقام دوم توسط حوزه معاونت محیط زیست انسانی استان فارس
کسب مقام دوم توسط حوزه معاونت محیط زیست انسانی استان فارس
حوزه معاونت محیط زیست انسانی استان فارس مقام دوم کشور را کسب کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس ضمن تقدیر از نیروهای پرتلاش معاونت محیط زیست انسانی استان فارس اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده توسط مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مقایسه عمکرد حوزه معاونین محیط زیست انسانی، استان فارس در مقام دوم این جایگاه در کشور قرار گرفت.

طبق اظهارات دکتر نور محمدی مدیرکل دفتر ریاست معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت زیست در نشست مسوولان ستادی و مدیران کل استانی، بررسی های انجام شده در خصوص عملکرد ادارات کل در موضوعات حوزه معاونت محیط زیست انسانی، شامل صدور مجوزها، گزارشات ارزیابی عملکرد اثرات زیست محیطی، پایش، امور آزمایشگاهی، آب، خاک، پسماند، گرد و غبار و آلودگی ها، استان فارس بین ۳۱استان حائز رتبه دوم شد.

قاسم نهاوندی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس نیز با تبریک این جایگاه به کلیه کارشناسان و مدیران ستادی و شهرستان ها، که نقش مستقیم در دریافت این رتبه داشته اند بر لزوم تداوم حرکت موفق محیط زیست در این عرصه تاکید کرد.

  • نویسنده : مریم شمالیان