پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ به همت کمیته تبلیغات محیطی شهرکرج همزمان با حلول ماه ربیع الاول پیام های شادباش این ماه بر پیشانی معابر شهر نشست.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

به همت کمیته تبلیغات محیطی شهرکرج همزمان با حلول ماه ربیع الاول پیام های شادباش این ماه بر پیشانی معابر شهر نشست.