پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ کمیته تبلیغات محیطی شهر کرج به مناسبت رحلت پیامبر اکرم اسلام حضرت محمد(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) اقدام به فضاسازی در سطح شهر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

کمیته تبلیغات محیطی شهر کرج به مناسبت رحلت پیامبر اکرم اسلام حضرت محمد(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) اقدام به فضاسازی در سطح شهر کرده است.