واحد اهدا عضو انجمن اهدا اعضو ایرانیان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز افتتاح شد.
واحد اهدا عضو انجمن اهدا اعضو ایرانیان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز افتتاح شد.

آرمانشهر به نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، این شعبه از انجمن اهدا اعضا ایرانیان به منظور سهولت دسترسی و عضویت پرسنل شهرداری تبریز و خانواده‌های آنها و همچنین به منظور اشاعه فرهنگ اهدا عضو در برنامه‌های مختلف شهری افتتاح و راه اندازی شد. 🔹این واحد با حضور شکور […]

آرمانشهر به نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، این شعبه از انجمن اهدا اعضا ایرانیان به منظور سهولت دسترسی و عضویت پرسنل شهرداری تبریز و خانواده‌های آنها و همچنین به منظور اشاعه فرهنگ اهدا عضو در برنامه‌های مختلف شهری افتتاح و راه اندازی شد.

🔹این واحد با حضور شکور اکبرنژاد رئیس شورای شهر تبریز، حجت الاسلام احمد حمیدی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، محمدحسین حسن‌زاده مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری و جمعی از اعضای شورای شهر تبریز افتتاح شد.

🔹همزمان با این آیین افتتاح، رئیس و اعضای شورای شهر تبریز با تکمیل فرم‌هایی نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اهدا عضو اقدام کردند.
طی این برنامه مقرر شد از ظرفیت‌های مختلف مجموعه شهرداری مثل خانه‌های سلامت، مکان‌های گردشگری مثل تفرجگاه ائل‌گلی و عون بن علی و… در راستای ترویج فرهنگ اهدا عضو و ثبت نام شهروندان برای دریافت کارت های اهدا عضو استفاده شود.