مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است
مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، افراسیاب شجاعی در بیست و دومین جلسه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: مودیانی که املاک آن‌ها مشمول بند ت تبصره ۶ است، صرفا می‌توانند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه ثبت درخواست جهت رسیدگی اقدام نمایند لذا درخواست […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، افراسیاب شجاعی در بیست و دومین جلسه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: مودیانی که املاک آن‌ها مشمول بند ت تبصره ۶ است، صرفا می‌توانند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه ثبت درخواست جهت رسیدگی اقدام نمایند لذا درخواست می‌شود از این ظرفیت ایجاد شده و فرصت باقی مانده نهایت استفاده را جهت تعیین تکلیف ملک خود کنند.

قائم مقام شهردار کرج گفت: تاکنون به بیش از ۴ هزار پرونده در حوزه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رسیدگی شده است.

شجاعی خاطرنشان کرد: یکصد و چهل عنوان در جلسه‌های مربوط به بند ت برای سهولت در کار تصویب و ابلاغ شده که این موضوع در سطح کشور هم بی‌نظیر است.  

قائم مقام شهردار کرج یادآور شد: برای ترغیب شهروندان به استفاده از این ظرفیت قانونی نیازمند تلاش جدی‌تر مناطق با استفاده از ظرفیت‌ و مقررات حاکم در شهرداری هستیم.

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

مهلت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند ت تبصره ۶ پایان شهریورماه است

منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲