مترو، اولویت پروژه‌های سرمایه گذاری تبریز در حوزه حمل و نقل
مترو، اولویت پروژه‌های سرمایه گذاری تبریز در حوزه حمل و نقل

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، دبیر کمیته حمل و نقل همایش بین المللی سرمایه گذاری شهرداری تبریز گفت: پروژه‌های سرمایه گذاری شاخص حمل و نقل تبریز در زمینه قطار شهری تدوین می شود. به گزارش شهریار، سیاوش مکانی گفت: از زمان ابلاغ فعالیت و وظایف کمیته حمل ونقل همایش بین المللی سرمایه گذاری شهرداری […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

دبیر کمیته حمل و نقل همایش بین المللی سرمایه گذاری شهرداری تبریز گفت: پروژه‌های سرمایه گذاری شاخص حمل و نقل تبریز در زمینه قطار شهری تدوین می شود.

به گزارش شهریار، سیاوش مکانی گفت: از زمان ابلاغ فعالیت و وظایف کمیته حمل ونقل همایش بین المللی سرمایه گذاری شهرداری تبریز اولویت های این حوزه پیگیری و بررسی شده است.

وی افزود: جلسه ای با مدیران سازمانها در این حوزه با هدف تهیه بسته های سرمایه گذاری برگزار شده، موارد مورد بررسی و نتایج حاصله در سایت اعلام شده و این نتایج به سازمانهای تابعه نیز ابلاغ خواهد شد.

مکانی با بیان اینکه تاکنون چندین طرح و پروژه در این خصوص مطرح شده، گفت: پروژه های شاخص و قابل توجه در حوزه حمل و نقل مربوط به پروژه قطار شهری است.

دبیر کمیته حمل و نقل همایش بین المللی سرمایه گذاری شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه از موارد و پیشنهادات دیگر نیز استقبال می شود، خاطرنشان کرد: این جلسات ادامه داشته و با بررسی های بیشتر طرح و برنامه های جدیدتری نیز تعریف خواهد شد.